Universiteit Leiden

nl en

Christian Mommers

Buitenpromovendus

Naam
Drs. C.M.F. Mommers
Telefoon
+31 71 527 8822
E-mail
c.m.f.mommers@law.leidenuniv.nl

Christian Mommers is organisatieantropoloog en sinds september 2009 als buitenpromovendus verbonden aan het Instituut voor Immigratierecht.

Meer informatie over Christian Mommers

Hij promoveert op het onderwerp the right and obligation of voluntary return for aliens without a legal status. Dit onderzoek richt zich op de (soms tegengestelde) rechten en verplichtingen van uitgeprocedeerde asielzoekers en ongedocumenteerden, alsmede gastlanden en landen van herkomst, bij het bewerkstelligen van vrijwillige terugkeer. Gekeken wordt naar de mogelijkheden om binnen internationale en Europese kaders deze rechten en plichten op een coherente wijze met elkaar te verenigen. Hierbij staan een aantal vraagstukken centraal, waaronder het spanningsveld tussen het recht op en verplichting tot terugkeer, hoe concept ‘vrijwilligheid’ juridisch afgebakend kan worden, het vaststellen van de grenzen aan de mogelijkheden van gastlanden om vreemdelingen tot terugkeer te bewegen, en het definiëren van de speelruimte (of gebrek daaraan) van herkomstlanden om al dan niet aan terugkeer mee te werken. 

Christian Mommers was in Nederland werkzaam bij VluchtelingenWerk Nederland, het Ministerie van Justitie en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), alsmede bij het Refugee Law Project in Oeganda, Africa and Middle East Refugee Assistance (AMERA) in Egypte en de Refugee Rights Clinic van Tel Aviv University in Israel. Sinds 2012 werkt hij als senior medewerker Politieke Zaken bij de Nederlandse afdeling van Amnesty International.

Buitenpromovendus

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Immigratierecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer FLEX

Contact

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie