Universiteit Leiden

nl en

Promotie: Aanvullend Verrijkingsrecht

Op woensdag 26 juni aanstaande om 16.15 uur hoopt Teun van der Linden te promoveren op zijn proefschrift Aanvullend Verrijkingsrecht.

In zijn onderzoek staat de vraag centraal wat het beginsel inhoudt, dat niemand ten koste van een ander ongerechtvaardigd mag worden verrijkt en hoe dit beginsel tot uitdrukking komt in het systeem van het vermogensrecht.

Betoogd wordt dat het verrijkingsbeginsel in verschillende vermogensrechtelijke regels tot zijn recht komt en dat de algemene verrijkingsactie vooral een aanvullende functie heeft om onvoorziene verrijkingsgevallen tot een oplossing te brengen. Een belangrijk deel van het onderzoek draait om de vraag wat de aanvullende functie met zich brengt voor de invulling van de toepassingsvereisten van de algemene verrijkingsactie.

Een belangrijke bevinding is dat de figuur van de ongerechtvaardigde verrijking niet teveel a priori moet worden beknot. Zo wordt betoogd dat aansprakelijkheid op grond van ongerechtvaardigde verrijking onder omstandigheden een alternatief kan bieden als aansprakelijkheid op grond van overeenkomst of onrechtmatige daad niet haalbaar of twijfelachtig is.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.