Universiteit Leiden

nl en

Jacob Hijma

Emeritus hoogleraar Burgerlijk recht

Naam
Prof.mr. J. Hijma
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
j.hijma@law.leidenuniv.nl

J. Hijma is emeritus hoogleraar Burgerlijk recht.

Meer informatie over Jacob Hijma

Zie voor meer informatie

Jacob (Jaap) Hijma, geboren te Leeuwarden in 1955, studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit te Leiden van 1973 tot 1978. Na zijn afstuderen (cum laude) werd hij wetenschappelijk medewerker bij de Afdeling Burgerlijk Recht van die universiteit. In het academisch jaar 1985-1986 was hij fellow van het NIAS te Wassenaar. In januari 1988 promoveerde hij, bij W.M. Kleijn, op een proefschrift getiteld Nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen (cum laude). Vanaf 1988 was hij hoogleraar in het burgerlijk recht aan de Leidse universiteit. In 1989 sprak hij zijn oratie uit, getiteld Het constitutieve wijzigingsvonnis (in het licht van de derogerende werking van redelijkheid en billijkheid). Sinds 2020 is hij met emeritaat.

Hijma is geïnteresseerd in het gehele vermogensrecht, met als zwaartepunten het contractenrecht, het verdere verbintenissenrecht en het consumentenrecht. Van zijn hand verschenen, onder meer, de bewerking van Deel 7-I* van de Asser-serie, gewijd aan Koop en Ruil (achtste druk, 2013), het Compendium van het Nederlands Vermogensrecht (met M.M. Olthof; twaalfde druk, 2014), het deel Rechtshandeling en Overeenkomst in de Studiereeks Burgerlijk Recht (met A.R. Bloembergen, C.C. van Dam, W.A.M. van Schendel en W.L. Valk; zevende druk, 2013), de monografie Algemene voorwaarden (deel B-55 van de serie Monografieën BW, derde druk, 2010) en het preadvies Bedenktijd in het contractenrecht (VBR 2004).  

Hijma is raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en vaste annotator van de Nederlandse Jurisprudentie. Hij is redacteur van het WPNR, de losbladige editie GS Vermogensrecht, de Monografieën Privaatrecht en de Studiereeks Burgerlijk Recht.

Emeritus hoogleraar Burgerlijk recht

Publicaties

Activiteiten

  • Geen (ad hoc) Arbiter of adviseur
  • Hof Arnhem Raadsheer-plaatsvervanger
  • Kluwer Deventer Auteur en redacteur
  • Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie Redacteur WPNR
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.