Universiteit Leiden

nl en

Jaap Doek

Gastdocent

Naam
Prof.mr. J.E. Doek
Telefoon
+31 71 527 6056
E-mail
j.e.doek@law.leidenuniv.nl

Jaap Doek is emeritus professor familie- en jeugdrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en bijzonder hoogleraar rechten van het kind aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

Meer informatie over Jaap Doek

Hij is speciaal juridisch adviseur van ECPAT International (Bangkok). In die hoedanigheid was hij betrokken bij de opstelling van de Terminology Guidelines for the protection of children from sexual exploitation and sexual abuse (Bangkok: ECPAT  2017; ook bekend als de Luxembourg Guidelines), bij de ontwikkeling, op verzoek van het VN Comité voor de rechten van het kind, van de Guidelines for the Implementation of the Optional protocol to the Convention of the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography; goedgekeurd door genoemd Comité in mei 2019 (UN Doc. CRC/C/156, 10 September 2019) en bij de opstelling van het Explanatory report to the Guidelines (Bangkok: ECPAT sept. 2019).

Prof. Doek is de voorzitter van de Supervisory Board of Child Helpline International, lid van de International Board of the African Child Policy Forum (ACPF) en lid van de Advisory Committee of Defence for Children International. Hij was in 1976 mede oprichter van de International Society for the Prevention  of Child Abuse and Neglect (ISPCAN) en in 1979 betrokken bij de oprichting van Defence for Children International.

Hij was lid van het VN Comité inzake de rechten van het kind (1999 – 2007) en voorzitter van dat Comité van 2001 – 2007 en bijzonder hoogleraar jeugdrecht aan de Universiteit van Leiden (1998 – 2003). Hij was visiting scholar aan de law schools of the Georgetown University (Washington D.C.) en de University of Michigan (Ann Arbor) in 1993 en een visiting professor aan de Law school van de Northwestern University (Chicago) in 1999.

Hij was kinderrechter in de rechtbanken van Alkmaar en Den Haag (1978 – 1985) en raadsheer plaatsvervanger bij het Gerechtshof van Amsterdam (2005 – 2012) en van 1982 – 1986 lid van het bestuur van de International Association of Juvenile and Family Court Magistrates (IAJFM).

Gastdocent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Privaatrecht
  • Jeugdrecht en Gezondheidsrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer FLEX

Contact

Publicaties

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.