Universiteit Leiden

nl en

EU Financial Markets: East meets West

Matthias Haentjens en Ross Spence namen deel aan een congres en PhD-workshop in Warschau op 16 en 17 november 2018.

Het European Centre for Economic and Financial Governance (EURO-CEFG), een initatief van de Universiteit Leiden, de TU Delft en De Erasmus Universiteit Rotterdam, en het Centre for European Economic Law and Governance (CEELG), een initiatief van de Universiteit Wroclaw, hebben in samenwerking met de Universiteit Warschau, het European Capital Markets Institute (ECMI), het Centre for European Policy Studies (CEPS) en Bruegel in Warschau een congres georganiseerd met de titel “EU Financial Markets: East meets West”. Het congres bestond uit vier panels met sprekers uit de academische wereld, beleidsmaker en hooggeplaatste toezichthouders uit heel Europa. De onderwerpen van de panels waren: regionale verschillen in financiële dienstverlening; de eurozone en haar omliggende landen; het sociale nut van het financiële stelsel; en de Europese kapitaalmarktunie.

Tijdens dit congres nam professor Haentjens deel aan een panel van deskundigen, waar hij was uitgenodigd om te spreken over het onderwerp "Capital Markets Union: EU-wide Capital Market or Regional Consolidation?". In het bijzonder sprak professor Haentjens over de operationele en juridische kwesties die zich voordoen in een “common law” en “civil law” context met betrekking tot vermogensscheiding. Zijn voornaamste stelling was dat een omvangrijkere kapitaalmarktenunie meer privaatrechtelijke harmonisatie vereist.

Als onderdeel van dit congres organiseerde de Young Researcher Group van het European Banking Institute samen met EURO-CEFG en CEELG een workshop voor jonge onderzoekers over "bridging the gaps in EU financial regulation". Deze workshop vond plaats op 17 november 2018. Een aantal vooraf geselecteerde jonge onderzoekers presenteerde onderzoek, waarop werd gereageerd door hoogleraren van verschillende Europese universiteiten. Tijdens deze workshop sprak Ross Spence over het overbruggen van de regulatoire kloof tussen de traditionele banksector en de schaduwbanksector.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.