Universiteit Leiden

nl en

Publicatie artikel “Bypassing the gatekeeper: incidental negative cues stimulate choices with negative outcomes”

Promovendus Niek Strohmaier heeft een artikel gepubliceerd in het gerenommeerde tijdschrift Cognition & Emotion, met de titel: “Bypassing the gatekeeper: incidental negative cues stimulate choices with negative outcomes”. Dit artikel onderzoekt in brede zin welke factoren van invloed zijn op de keuzes die mensen maken om op een bepaalde manier te handelen. Meer specifiek onderzoekt dit onderzoek of de cognitieve associaties tussen een handeling en een uitkomst toekomstig gedrag kunnen sturen (onbewust en automatisch) door gepresenteerd te worden met een cue die de associatie, en daarmee de handeling, opwekt. Dit zou namelijk betekenen dat als een bepaalde handeling geassocieerd is met een negatieve uitkomst, deze handeling automatisch uitgevoerd zou worden als de persoon ‘geprimed’ wordt met een negatieve cue. Het onderzoek van Niek Strohmaier laat zien dat dit inderdaad het geval kan zijn, ondanks dat dergelijke automatische gedragingen met een negatieve uitkomst niet functioneel zijn. Immers, om goed te kunnen functioneren vermijdt men over het algemeen acties met negatieve uitkomsten en probeert men juist acties met positieve uitkomsten uit te voeren. De vraag is dan ook in welke situaties men in staat is om de automatische activatie van handelingen met een negatieve uitkomst te controleren en in welke situaties niet. Dat is iets voor toekomstig onderzoek. Dit is slechts een van de vele studies die laat zien dat handelingen soms op een automatische en onbewuste manier plaats kunnen vinden. De rol van onbewuste en automatische processen ondermijnt mogelijk de notie van vrije wil en daarmee morele verantwoordelijkheid. Immers, als iemand een ongewenste, mogelijk strafbare situatie teweeg heeft gebracht, maar de oorzaak hiervan lag in onbewuste processen waarover de persoon in kwestie geen bewuste controle heeft kunnen uitoefenen, in hoeverre is die persoon nog verantwoordelijk voor de situatie die hij of zij teweeg heeft gebracht?

Samenvatting van het artikel:

The Theory of Event Coding (TEC) predicts that exposure to affective cues can automatically trigger affectively congruent behaviour due to shared representational codes. An intriguing hypothesis from this theory is that exposure to aversive cues can automatically trigger actions that have previously been learned to result in aversive outcomes. Previous work has indeed found such a compatibility effect on reaction times in forced-choice tasks, but not for action selection in free-choice tasks. Failure to observe this compatibility effect for aversive cues in free choice tasks suggests that control processes aimed at directing behaviour toward positive outcomes may overrule the automatic activation of affectively congruent responses in case of aversive cues. The present study tested whether minimising such control could cause selection of actions that have been learned to result in aversive outcomes. Results showed incidental exposure to aversive cues biased selection of behaviours with learned aversive outcomes over behaviours with positive outcomes, despite a preference to execute the positive- over the negative-outcome actions evidenced by a separate behaviour measurement and self-reports. These results suggest motivational processes to select actions with positive consequences may sometimes be bypassed.

Huidige projecten

Drs. Niek Strohmaier is verbonden aan de afdeling Bedrijfswetenschappen van de Universiteit Leiden en doet momenteel met name onderzoek naar vooringenomenheden (i.e., biases) in oordeelsvorming en besluitvorming van zowel juridische als financiële professionals. De belangrijkste vraag is hierbij welke factoren onbewust mee worden gewogen in het oordeel van deze professionals, op een manier die onwenselijk is en wat kan hieraan gedaan worden?

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.