Universiteit Leiden

nl en

Onstuitbare verstedelijking Indonesië vereist interdisciplinaire samenwerking

Meer dan de helft van de Indonesiërs woont tegenwoordig in de stad. Wat betekent dat voor de volksgezondheid? Hoe duurzaam zijn die miljoenensteden? Daarover gaat de Summer Academy ‘Urban Transitions’ op West-Java. Deze cursus is ook de kick-off voor vernieuwde interdisciplinaire samenwerking tussen Indonesische universiteiten en de Universiteit Leiden.

De verstedelijking zorgt voor luchtvervuiling.

Minder dan een eeuw geleden woonde nog maar vijf procent van de Indonesiërs in de stad en nu is dat meer dan de helft. Die explosieve verstedelijking zorgt enerzijds voor positieve ontwikkelingen zoals meer welvaart. Maar tegelijkertijd leiden deze bevolkingsconcentraties tot grote problemen. Door de luchtvervuiling en de urbane levensstijl hebben meer Indonesiërs ziektes zoals astma, diabetes en hart-en vaatziekten. En door de ontbossing zijn er meer levensbedreigende overstromingen in de kustgebieden. Deze en ander grote maatschappelijke vraagstukken vragen om een interdisciplinaire aanpak. Daarover gaat de Summer Academy Urban transitions. Heritage, health and sustainability in the smart city’ die van 9 tot 14 juli plaatsvindt in Depok op West-Java.

Interdisciplinair onderzoek

De Universiteit Leiden werkt momenteel met vijftien Indonesische universiteiten samen, waarvan met acht intensief. Van oudsher lopen die contacten grotendeels via afzonderlijke faculteiten. De nieuwe regiocoördinator Indonesië van de Universiteit Leiden, Renée van Kessel-Hagesteijn, organiseert mede deze Summer Academy. Zij gaat de contacten met Indonesische universiteiten beter stroomlijnen zodat er meer interdisciplinaire samenwerkingsverbanden ontstaan tussen de faculteiten en universiteiten. Het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability werkt al zeer interdisciplinair en is ook betrokken bij de diverse onderzoeken in Indonesië.

Ontbossing verhoogt de kans op gevaarlijke overstromingen.

Van infectieziekten tot duurzame steden

Naast Indonesische wetenschappers spreken in Depok Leidse onderzoekers van diverse faculteiten. Maria Yazdanbakhsh, hoogleraar en hoofd afdeling Parasitologie LUMC, geeft een lezing over de relatie tussen  infectieziekten en diabetes in Indonesië. Haar LUMC-collega’s gaan in op veranderende ziektepatronen als gevolg van verstedelijking. Arnold Tukker, hoogleraar industriële ecologie, behandelt hoe steden duurzamer ingericht kunnen worden. Antropoloog Bart Barendregt van Sociale Wetenschappen behandelt de effecten van digitalisering en geeft lezingen over Big Data en in- en uitsluiting in de digitale samenleving. Hoogleraar Contemporaine Indonesiëstudies David Henley van Geesteswetenschappen analyseert de geschiedenis van de Indonesische urbanisatie. Juridische vraagstukken zoals de veranderende grondrechten komen aan bod in de lezing van hoogleraar Adriaan Bedner.

Een sloppenwijk in Jakarta.

Langdurige samenwerking stedelijke uitdagingen

Doelgroep van de Summer Academy zijn Indonesische studenten, promovendi en beginnende onderzoekers. Zij schrijven al tijdens de zomercursus onderzoeksvoorstellen over de besproken stedelijke uitdagingen. Van Kessel-Hagesteijn licht toe: ‘Deze Summer Academy is de start van een meerjarig programma waarin Leidse en Indonesische wetenschappers samen de stedelijke ontwikkelingen onderzoeken. In Indonesië, maar ook wereldwijd.’

Al sinds de 18e eeuw doen Leidse wetenschappers onderzoek in Indonesië naar talen, culturen, biodiversiteit en tropische ziekten. Andersom komen Indonesische studenten en wetenschappers naar Leiden om hier te studeren en onderzoek te doen. Indonesië is een van drie focusgebieden in het internationaal beleid van de Universiteit Leiden. De andere twee regio’s zijn Latijns-Amerika en China.

Tekst: Linda van Putten
Mail de redactie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.