Universiteit Leiden

nl en

Maria Yazdanbakhsh

Afdelingshoofd afdeling parasitologie LUMC

Naam
Prof.dr. M. Yazdanbakhsh
Telefoon
+31 71 526 5067
E-mail
m.yazdanbakhsh@lumc.nl

In onze groep bestuderen wij hoe het immuunsysteem wordt beïnvloed door parasitaire infecties. Ons immuunsysteem heeft zich in een tijd ontwikkeld waarin blootstelling aan micro-organismen en parasieten hoog was. De vraag of de toename van inflammatoire ziekten (allergieën en autoimmuunziekten) in de geïndustrialiseerde landen en in de stedelijke gebieden van ontwikkelingslanden te wijten is aan verminderd functioneren van het immuunsysteem als gevolg van een geringe blootstelling aan microbiële en parasitaire infecties blijft nog onbeantwoord. Daarom voeren we a in gebieden waar parasitaire infecties endemisch zijn immuno-epidemiologisch onderzoek uit, verrichten we, in Leiden, in vitro moleculair immunologisch onderzoek en testen we, ook in Leiden, in vivo mechanismen in diermodellen. De balans tussen de inflammatoire en anti-inflammatoire netwerken binnen ons immuunsysteen bepaalt waarschijnlijk de soort en ernst van de ziekte. Indien wij begrijpen hoe parasieten en hun produkten op moleculair niveau deze balans beïnvloeden opent dit mogelijkheden om niet alleen strategieën te vinden die de infecties kunnen beheersen maar die tevens inflammatoire ziekten kunnen voorkomen.

Meer informatie over Maria Yazdanbakhsh

Ga voor meer informatie naar de  Engelse profielpagina of de website van het LUMC

Afdelingshoofd afdeling parasitologie LUMC

  • Faculteit Geneeskunde
  • Divisie 5
  • Parasitologie

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Kamernummer P4-39

Contact

Geen relevante nevenwerkzaamheden