Universiteit Leiden

nl en

Pim Rank over de gevolgen van MiFID II bij Ronde Tafelgesprek Financial Investigator

Pim Rank nam op 12 april 2018 deel aan een Ronde Tafelgesprek over de gevolgen van de implementatie van MiFID II voor de financiële markten.

MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II) is op 3 januari 2018 in werking getreden. Deze nieuwe Europese richtlijn beoogt de Europese financiële markten efficiënter en transparanter te maken en beleggersbescherming te vergroten. Tijdens het Ronde Tafelgesprek werd stilgestaan bij de tot dusver ondervonden gevolgen van MiFID II voor de financiële markten.

Pim Rank wees er onder meer op dat in het financieelrechtelijk onderwijs in Leiden al is geanticipeerd op de inwerkingtreding van MiFID II; sinds twee jaar wordt het onderwijs volledig op basis van MiFID II gegeven.  

Daarnaast werd tijdens het Ronde Tafelgesprek ingegaan op onder meer de interactie met de toezichthouders, de introductie van een nieuw type handelsplatform, de OTF (Organised Trading Facility), en het met MiFID II ingevoerde onderscheid tussen ‘afhankelijk’ en ‘onafhankelijk’ beleggingsadvies.

Een uitgebreid verslag van het Ronde Tafelgesprek en de beschouwingen van Pim Rank kunt u vinden in Financial Investigator 2018/3.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.