Universiteit Leiden

nl en

Binnenstebuiten?

Alledaagse situaties in het leven van een kind worden voor een groot deel bepaald door emoties. Emoties helpen je af te stemmen en op een fijne manier op een ander te reageren en zorgen ervoor dat je empathie voelt. Anderzijds zijn emoties belangrijk omdat je dankzij de expressie kunt laten zien hoe je je voelt en je daardoor je omgeving in staat stelt om op jouw emoties te reageren. Dit alles onder voorwaarde dat de complexe processen die emoties tot stand brengen goed op elkaar afgestemd zijn.

Emotionele overeenstemming

De overeenstemming tussen wat je van binnen voelt - de emotionele beleving - en wat je aan de buitenwereld laat zien - emotionele expressie - is erg belangrijk voor je sociale omgeving, juist op heel jonge leeftijd wanneer je meer afhankelijk bent van je sociale omgeving. Zijn er problemen in de emotionele overeenstemming, dan kunnen emoties je behoorlijk in de weg zitten. Kinderen met autismespectrumstoornissen (ASS) ervaren vanaf jonge leeftijd problemen in het ontwikkelen van sociaal gedrag. Hoe de beleving van emoties bij heel jonge kinderen met ASS zich verhoudt tot wat zij aan de buitenkant laten zien, is tot op heden onbegrepen.

In een recent gepubliceerde studie onderzochten wij de expressies van emoties door middel van observaties en de emotionele beleving van de emotie door middel van hartslagmetingen in reactie op een angstige situatie bij 21 jonge kinderen met ASS (43-75 maanden) en 45 kinderen in een controlegroep (41-81 maanden).

Wij vonden dat kinderen met ASS vergelijkbare verhogingen van de hartslag en een intacte expressies van angstige emoties lieten zien in vergelijking met controle kinderen. Met andere woorden, een intacte emotionele beleving en een adequate emotionele expressie.

Probleem in de afstemming

Hoewel groepsvergelijkingen tussen de kinderen met en zonder ASS geen statistische significantie bereikten in deze studie, vonden wij wel bewijs voor een probleem in de afstemming tussen de emotionele beleving en expressie bij kinderen met ASS, in tegenstelling tot de controle kinderen.

Deze resultaten geven aanleiding om de overeenstemming tussen de emotionele beleving en de emotionele expressie bij kinderen met ASS verder te bestuderen, vooral tijdens de vroege kinderjaren. Tijdens de vroege ontwikkeling zijn kinderen in het bijzonder afhankelijk van het communiceren van hun fysieke en emotionele behoeftes aan de mensen om hun heen. Wanneer de afstemming tussen de beleving en de expressie van emoties niet correspondeert, kan dit een verregaande impact hebben op het sociale functioneren. Het is belangrijk dat verzorgers en professionals zich bewust zijn van de mogelijke verschillen tussen wat kinderen met ASS voelen en wat zij aan de buitenkant laten zien. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door het checken van de emotie bij het kind en te vragen of een kind angstig is, in plaats van hier blind op te vertrouwen op basis van wat je aan de expressie kunt zien.

Dit artikel is gepubliceerd in het meest recente nummer van het tijdschrift Autism

Autismeweek 2018 - 31 maart t/m 7 april

De Autismeweek van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) wordt dit jaar voor de negende keer georganiseerd rond World Autism Awareness Day op 2 april. Het thema is dit jaar Luisteren naar autisme.
Lees meer over de Autismeweek

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.