Universiteit Leiden

nl en

Publicatie artikel 'Burgers over burgerlijk recht'

Samen met prof. mr. dr. W.H. van Boom hebben dr. H. Pluut en prof. dr. J.I. van der Rest, van de afdeling Bedrijfswetenschappen, een artikel in het tijdschrijft Ars Aequi geplubliceerd. 'Burgers over burgerlijk recht'; Hoe gewone mensen denken over het toedelen van verantwoordelijkheden en verdelen van schade in civielrechtelijke casus.

De abstract van het artikel vindt u hieronder;

In het burgerlijk recht draait het vaak om het toedelen van verantwoordelijkheid en het verdelen van schade. De rechter heeft een centrale rol bij dat proces van toedelen en verdelen. Maar hoe denkt de burger er zelf over? Aan wie en in welke mate zou de burger verantwoordelijkheid voor schadelijke gebeurtenissen toedelen? En zou er invloed zijn van de context waarin de vraag wordt voorgelegd?

We vroegen het de burger door middel van een groot opinieonderzoek onder ‘gewone’ mensen. In deze bijdrage inventariseren en analyseren we de gegeven antwoorden tegen de achtergrond van het bestaande burgerlijk recht. Dat is belangrijk, zowel vanwege de autoriteit van de civiele rechter als vanwege zijn wettelijke plicht om ‘de in Nederland levende rechtsovertuigingen’ te betrekken in de rechterlijke belangenafweging. De uitkomsten van ons onderzoek zijn genuanceerd: vaak lijken rechter en burger redelijk op één lijn te zitten qua beslissing, en soms staan ze ver van elkaar af.

Voor het lezen van het gehele artikel, klik hier.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie