Universiteit Leiden

nl en

Boek gepubliceerd over ‘rewriting children’s rights judgments’

Recent publiceerde Hart Publishing het boek ‘Rewriting Children’s Rights Judgments, From Academic Vision to New Practice’ van H. Stalford, K. Hollingsworth and S. Gilmore (red.).

Het boek Rewriting Children’s Rights Judgments' betreft een collectie van bijdragen van academici die onderzoek verrichtten naar rechterlijke uitspraken in verschillende jurisdicties en deze uitspraken herschreven vanuit een kinderrechtenperspectief. Deze herschreven uitspraken tonen de moeilijkheden aan binnen het rechterlijk besluitvormingsproces om kinderrechten te waarborgen. Ook wordt duidelijk hoe ontwikkelingen in theorie en praktijk de bescherming van kinderrechten in dat kader kunnen verbeteren.

Prof. mr. Ton Liefaard (hoogleraar kinderrechten en houder van deUNICEF-leerstoel) en prof. mr. Mariëlle Bruning (hoogleraar Jeugdrecht en voorzitter van de afdeling Jeugdrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid) droegen bij aan het boek met een analyse van een uitspraak van de Hoge Raad, die onder andere zag op het recht van kinderen om gehoord te worden (artikel 12 Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind).

Rewriting Children’s Rights Judgments
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.