Universiteit Leiden

nl en

Leiden Law Clinic onderzoekt toegang tot water voor kinderen in Nederland

Studenten van de Leiden Law Clinic onderzochten in opdracht van het Public Interest Litigation Project (PILP) het afsluitbeleid voor kleinverbruikers van drinkwater. Zij concluderen dat het afsluiten van gezinnen met kinderen in strijd is met het VN-Kinderrechtenverdrag en daarmee onrechtmatig.

In 2013 zijn in Nederland ruim 8.000 huishoudens afgesloten van het aanbod van schoon drinkwater vanwege wanbetaling. Naar schatting bevinden zich hieronder 500 tot 750 gezinnen met kinderen. Omdat hun ouders de rekeningen niet betaalden, hebben de kinderen thuis geen toegang tot drinkwater, kunnen zij zich niet wassen en ook koken wordt praktisch onmogelijk.

Het afsluitbeleid en het VN-Kinderrechtenverdrag

De studenten zochten uit in hoeverre het afsluitbeleid van water van huishoudens in Nederland in overeenstemming is met het VN-Kinderrechtenverdrag. In het bijzonder onderzochten zij de kansen van een eventuele civiele procedure tegen een waterleidingbedrijf. Zij brachten niet alleen de relevante regelgeving – nationaal en internationaal – in kaart, maar onderzochten ook de omvang van het probleem in de verschillende regio’s in Nederland.

De studenten kwamen tot conclusie dat het Nederlandse beleid niet verenigbaar is met de rechten van kinderen om toegang te krijgen tot schoon drinkwater. Zij schreven hierover een blog. Ook organiseerden zij een bijeenkomst bij Defence for Children. Hun onderzoek en advies kan door het PILP in de praktijk gebruikt.

Leiden Law Clinic

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid kan partners helpen bij het uitzoeken van juridische vragen en het vergaren en ordenen van feitelijke informatie. Vanuit deze gedachte is het keuzevak Leiden Law Clinic opgezet. Partners, bijvoorbeeld ngo’s, kunnen hun juridische vragen voorleggen aan studenten uit het Honours College Law. De studenten krijgen begeleiding op maat. Zij verrichten vervolgens onderzoek en schrijven een advies, dat in de praktijk kan worden gebruikt. Het vak wordt begeleid door Alex Geert Castermans, Niels Demper en Ruben de Graaff.

Eerder deed de Leiden Law Clinic onderzoek naar de toegankelijkheid van het regionale treinvervoer en naar artikel 28 van de Algemene Bankvoorwaarden. Ook werkten Honours-studenten mee aan het opzetten van een reeks lezingen voor jonge asielzoekers, onder de titel Know Your Rights.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.