Universiteit Leiden

nl en

Niels Demper

Promovendus

Naam
Mr. C.W. Demper
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
c.w.demper@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-9557-2655

Niels Demper is sinds 1 januari 2020 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als Meijers PhD-fellow.

Meer informatie over Niels Demper

Niels Demper studeerde van 2013 tot 2018 Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden. Hij studeerde cum laude af in de richting Civiel recht. Tijdens zijn studie was hij werkzaam als student-assistent voor het Instituut voor Privaatrecht en liep hij stage in de advocatuur. Van september 2018 tot en met december 2019 was hij docent burgerlijk recht aan de Leidse rechtenfaculteit.

Vanaf januari 2020 is Niels als Meijers PhD-fellow verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht, sectie burgerlijk recht.

Onderzoek

Voorlopige titel onderzoek: Rechterlijke toetsing van discretionair overheidshandelen: theorie en praktijk

Het onderzoek van Niels richt zich op de rechterlijke beoordeling van discretionair overheidshandelen, waarbij de focus ligt op hoe de burgerlijke rechter het optreden of nalaten van de uitvoerende macht toetst. Niels heeft bijzondere interesse voor het fenomeen van terughoudende of marginale rechterlijke toetsing en de doorwerking van het evenredigheidsbeginsel in het burgerlijk recht.

Promotoren: Alex Geert Castermans en Tom Barkhuysen.

Onderwijs

Niels verzorgt onderwijs bij diverse vakken in de bachelor en de master Civiel recht. Zo gaf hij werkgroeponderwijs bij Inleiding Burgerlijk Recht, Verbintenissenrecht, Goederenrecht en het Practicum Burgerlijk recht, en begeleidt hij bachelor- en masterscripties.

Promovendus

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Privaatrecht
  • Civiel recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C2.09

Contact

Publicaties

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.