Universiteit Leiden

nl en

Kinderrechten in Taiwan

Op 15 juni 2017 gaf professor Ton Liefaard een key note lezing op de International Conference for Children's Rights. A Rights-based Approach to Child Welfare in Taipei, Taiwan.

Het congres werd georganiseerd door het Taiwan Fund for Children and Families duurde twee dagen en dient als inleiding op de eerste landenrapportage die de regering van Taiwan in november 2017 bespreekt met een speciaal voor de gelegenheid samengestelde commissie internationale en Taiwanese deskundigen, onder wie professor Jaap Doek, verbonden aan deze faculteit en voormalig voorzitter van het VN-Comité voor de Rechten van het Kind. Op deze manier wil de Taiwanese regering zich meten aan andere landen ten aanzien van de implementatie van internationale kinderrechten, nu het zich formeel niet kan committeren aan het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) en derhalve ook niet rapporteert in het VN-Comité voor de Rechten van het Kind in Genève. Professor Liefaard sprak zijn rede getiteld ‘International Children’s Rights in Europe: Achievements, Challenges and Lessons Learned’ uit ten overstaan van ruim 400 deelnemers vanuit verschillende geledingen (overheid, wetenschap, niet-gouvernementele organisaties), onder wie ook studenten en scholieren.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.