Universiteit Leiden

nl en

Universiteit Leiden derde op SustainaBul–ranglijst

De Universiteit Leiden staat op de derde plaats van de duurzaamheidsranglijst SustainaBul. Aan deze ranking van studenten doen elf universiteiten en negen hogescholen mee.

De Universiteit Leiden moet Wageningen University (1) en de TU Eindhoven (2) voor zich laten gaan op de ranglijst. Vorig jaar stond de Leidse universiteit al op de vijfde plaats, en won daarmee de prijs voor de snelste stijger. Jeroen Waijenberg, duurzaamheids- en energiecoördinator bij de universiteit, legde toen uit dat duurzaamheid niet alleen een kwestie is van doen, maar ook van laten zien.  
 

'Pure': biologische producten in de restaurants van de Universiteit Leiden

Tijd investeren

De ranglijst SustainaBul toetst op duurzaamheid in brede zin en wordt dit jaar voor de zesde keer gepubliceerd door Studenten van Morgen, studentennetwerk voor een duurzame toekomst. Elk antwoord op de vele vragen over allerlei aspecten van duurzaamheid moet door de universiteit worden onderbouwd met bewijs. Daar werd in het verleden bij de Leidse universiteit te weinig tijd voor genomen. Vorig jaar maakte de universiteit voor het eerst serieus werk van het zo gedetailleerd mogelijk invullen van de vragen; agenda’s werden ervoor leeggemaakt. En toen bleek de universiteit goed op weg te zijn op het pad van de duurzaamheid. Dit jaar is de waardering dus nog hoger.

Jan van der Boon, directeur Bedrijfsvoering van de Universiteit Leiden: impuls voor duurzaamheidsbeleid
‘Ik ben verheugd over de mooie plaatsing in SustainaBul. Met de totstandkoming van het milieubeleidsplan en de start van het Green Office met studenten heeft het duurzaamheidsbeleid een grote impuls gekregen. Nu zijn we hard bezig met het uitvoeren van de plannen, bijvoorbeeld rond de reductie van de CO2-footprint.’

Aranka Virágh, milieu-advsieur bij de afdeling Veiligheid, Gezondheid en Milieu: een prachtig motto
'De SustainaBul is afgelopen zes jaar gegroeid tot een gedegen instrument. Je verdient niet zomaar punten, alle duurzame aspecten en antwoorden moeten worden bewezen. Met mooie woorden kom je er dus niet. We zijn trots op de uitslag, want er is hard aan gewerkt door veel mensen. Er zijn bij de uitreiking ook heel innovatieve manieren aan de orde geweest om meer te bereiken in duurzaamheid. We kunnen nog veel van anderen leren en zullen dat ook zeker doen. Op de dag van de duurzaamheid hoorde ik in een paneldiscussie een prachtig motto: Geen woorden maar data. Treffender kan niet.'

Het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden onderzoekt waterkwaliteit in 38 slootjes die samen een Living Lab vormen.

Vier gebieden

Studenten van Morgen kijkt voor SustainaBul naar onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering, en in hoeverre sprake is van een integrale benadering. Bij onderwijs betreft het duurzaamheid geïntegreerd in alle opleidingen, ook de minder voor de hand liggende, om zo het bewustzijn van studenten te versterken.  In het onderzoek  zijn studies naar duurzaamheid van belang, maar wordt ook meegewogen of die kennis in multisciplinair wordt ingezet. Als goed voorbeeld noemt Studenten voor Morgen het gezamenlijke Centre for Sustainability van Leiden, Delft en Rotterdam samen. In de bedrijfsvoering draait het om ‘doen’ (groene stroom, afval beperken, biologisch voedsel in de restaurants) en om het kweken van bewustwording bij studenten en medewerkers.

Twintige universiteiten en hogescholen

In de SustainaBul-ranglijst zijn de universiteiten het best vertegenwoordigd: behalve de Universiteit van Tilburg doen ze allemaal mee. Van de bijna veertig hogescholen nemen er nog maar acht deel. Maar hun aantal groeit jaarlijks.

Lees ook

(CH)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.