Universiteit Leiden

nl en

Green Office jaagt op groene ideeën

‘Een universiteit is een trage instelling en dat is maar goed ook’, zei studente Josefine Rook bij de opening van Leiden University Green Office op 27 september in de Hortus botanicus. ‘Duurzaamheid is niet aansluiten bij trends maar structureel verbeteren.’

Samen het milieu verbeteren

Maar liefst zeven studenten heeft het Leiden University Green Office (LUGO) aangenomen om duurzaamheidsprojecten op te zetten en uit te voeren bij de Universiteit Leiden. Rianne Läkamp, student Industrial Ecology, vertelde wat een Green Office eigenlijk is: 'Studenten en medewerkers kunnen met hun duurzaamheidsideeën terecht bij het Green Office die helpt deze ideeën uit te voeren. Het office werkt aan milieuprojecten, vormt een community van studenten en medewerkers die concreet aan duurzaamheid willen werken en stimuleert duurzaamheidsonderwijs en -onderzoek.'

Milieuplan van de universiteit

Naast de studenten, de drijvende krachten, participeren drie universitaire medewerkers van de afdelingen Vastgoed en Veiligheid, Gezondheid en Milieu in het Office. Zij zijn er mede om door hun wimpers te kijken of de activiteiten van LUGO bijdragen aan de uitvoering van het Milieubeleidsplan dat de Leidse universiteit begin 2016 lanceerde. Door hun wimpers, want het is zeker niet de bedoeling om de eigen creativiteit van de studenten te smoren.

Creativiteit

Dat er creativiteit in de groep zit, kwam al tot uiting in de drie introductieweken die de Universiteit Leiden tegenwoordig telt (een voor Leidse studenten van Nederlandse komaf, een voor buitenlandse studenten en een voor de studenten in Den Haag): het LUGO-team dook overal op. De nieuwe studenten konden bijvoorbeeld op de foto met een bordje met een duurzaamheidsvoornemen waaraan ze zich wilden committeren. Zoals meer fietsen of afval  beter scheiden. Op die manier werken ze aan hun eigen zichtbaarheid en ook aan het milieubewustzijn van de nieuwe studenten. 

Josefine Rook, student Industrial Ecology en student-assistent bij LUGO in de
Oranjerie: 'Duurzaamheid is deel gaan uitmaken van het dagelijks leven.'

Duurzaamheidsborrels en lezingen

Josefine Rook, een van de student-assistenten, volgt de master Industrial Ecology, bij uitstek een duurzaamheidsstudie. Ze merkte op dat niet meer alleen de ‘deskundigen’ roepen dat we vast gaan lopen als we doorgaan met het vervuilen van onze planeet 'Het besef van noodzakelijke verandering duurzaamheid is steeds meer deel gaan uitmaken van het dagelijks leven.' Het is aan het Green Office om, meeliftend op dit toegenomen milieubewustzijn, samen met de universitaire gemeenschap mooie dingen tot stand te brengen. LUGO wil  regelmatig duurzaamheidsborrelsorganiseren om mensen samen te brengen en wil ook geregeld bijzondere sprekers uitnodigen. Inmiddels zijn er enkele tientallen universiteiten in Europa die een Green Office hebben. De Universiteit Maastricht was de eerste en Nederland heeft er de meeste. 

Adoptie van een boom

De openingsbijeenkomst werd druk bezocht. Een boom in de Hortus werd geadopteerd als ‘groene’ openingshandeling, zelfs de hapjes waren ‘groen’. Er waren veel sprekers, onder wie de Leidse wethouder van Duurzaamheid Paul Dirkse. Hij zei: ‘De universiteit is bepalend voor de stad; als de universiteit duurzamere wordt, wordt de stad dat vanzelf ook.’ Diverse sprekers benadrukten dat een taak van LUGO zeker ook is: druk uitoefenen op het bestuur en het management van de universiteit. ‘Houd ons maar scherp’, zei Jan van der Boon, directeur Bedrijfsvoering, en zo ook Geert de Snoo, decaan van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, die als milieuprofessor veel aan het milieubeleidsplan van de universiteit heeft bijgedragen. 

De officiële openingshandeling: de decaan van de Faculteit Wiskunde en Natuurweten-
schappen Geert de Snoo en LUGO-student-assistent Benthe Koster verrichten samen
de openingshandeling: het onthullen van een plaquette waarop staat dat LUGO deze
Japanse boom  in de Hortus botanicus heeft geadopteerd. 

Het Leiden University Green Office is gevestigd aan de Reuvensplaats 2 in Leiden en te bereiken op: 071-5273161 en via  info@leidenuniversitygreenoffice.nl. Informatie over activiteiten is te vinden op Facebook en LUGO heeft ook een website: www.leidenuniversitygreenoffice.nl 

Duurzaamheidsfeiten

  • De Universiteit Leiden gebruikt met ingang van 2017 100% Nederlandse duurzame stroom van windmolens. In 2016 kwam de stroom al voor de helft van Nederlandse windmolens en voor de andere helft van Noorse waterkracht.
  • De Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen is een grote energieverbruiker van de universiteit. Door het systeem van warmte-koudeopslag bij de nieuwbouw, gaat het gasverbruik echter terug van 3 miljoen naar 35.000 kuub.
  • Landbouw is een grote aanslag op ons milieu. Als we allemaal wat minder vlees gaan eten (een dag per week geen vlees, of maximaal 70 gram vlees per dag), helpt dat al enorm.
  • De zonnepanelen op het dak van Plexus leveren 15.000 kWh op, en er komen er meer: op twee gebouwen in de binnenstad (2 gebouwen) en vier in het Leiden Bio Science Park. De eigen opbrengst kan dan stijgen naar 385.000 kWh.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.