Universiteit Leiden

nl en

‘Sociaal Verbond Leiden’ neemt deel aan het Studentenparlement 2016-2017

Op vrijdag 19 mei deed de Leidse fractie in de Tweede Kamer mee aan het afsluitende debat van het Studentenparlement 2016-2017. In het tweejaarlijkse Studentenparlement, waaraan studenten van alle Nederlandse rechtenfaculteiten meedoen, wordt de behandeling van een wetsvoorstel gesimuleerd. Dit jaar ging het wetsvoorstel over een grondwettelijke regeling voor terrorismebestrijding.

De Leidse fractie werd gevormd door David Weekenstroo, Kim Lam, Kaisa de Bel, Matthijs Bouthoorn, Lieke Broekhuizen, Rosa van der Velde en Mitchell Verbraeken en werd begeleid door mr. dr. Hans-Martien ten Napel en Laura Pierik.

De fractie had door loting de rol van sociaal-democratische oppositiepartij toebedeeld gekregen, welke zij met verve vervulden. Het wetsvoorstel werd ingediend door een fictieve regering, bestaande uit experts op het gebied van het staatsrecht. De regering bestond uit: prof. mr. Aalt Willem Heringa (Universiteit Maastricht), prof. mr. Janneke Gerards (Universiteit Utrecht) en dr. Pien van den Eijnden (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

De behandeling begon met een schriftelijke ronde, waarin de fracties hun inbreng leverden, waarop de regering vervolgens reageerde en de fracties vervolgens amendementen konden indienen. Op vrijdag 19 mei troffen de fracties en de regering elkaar voor de mondelinge behandeling van het wetsvoorstel. Het debat, bestaande uit twee termijnen voor zowel de fracties als de regering, vond traditiegetrouw plaats in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Voorzitter was voormalig D66-Kamerlid Fatma Koser Kaya, die werd bijgestaan door griffiers van de vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie. Bureau Wetgeving van de Tweede Kamer ondersteunde de fracties bij de formulering van amendementen.

De jury, bestaande uit mr. Herman Tjeenk Willink (voormalig vice-president Raad van State), prof. dr. Erwin Muller (hoogleraar en vice-voorzitter Onderzoeksraad voor Veiligheid) en Remko Theulings (politiek verslaggever EenVandaag), riep uiteindelijk de fractie Verbonden van Boven van de Rijksuniversiteit Groningen uit tot winnaar van deze editie van het Studentenparlement.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.