Universiteit Leiden

nl en

Insolventie van banken: China en Europa vergeleken

Het gezamenlijk onderzoeksproject, “New Bank Insolvency Law for China and Europe,” dat begon in 2014 nadert zijn voltooiing. De China University of Political Science and Law (CUPL, Beijing, China) en het Hazelhoff Centre for Financial Law van de Universiteit Leiden leggen op dit moment de laatste hand aan een innovatief onderzoek naar een nieuw insolventieregime voor banken in China en de EU.

Het onderzoek wordt deels gefinancierd door de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen (KNAW) en het ministerie van Onderwijs van de Volksrepubliek China. Vorige week vond in China het derde en laatste seminar plaats.

Centraal in het onderzoek staan de Chinese en Europese wetgevende initiatieven van de laatste acht jaar die insolventies van banken beogen te voorkomen en de eventuele gevolgen te minimaliseren. Dit onderwerp is zonder enige twijfel van economische, sociale en politieke relevantie. Het onderzoeksteam bestaat uit ongeveer tien wetenschappers van beide universiteiten en wordt geleid door professor Matthias Haentjens (Universiteit Leiden), Qingjiang Kong (CUPL) en emeritus hoogleraar internationaal insolventierecht Bob Wessels.

Tijdens een seminar in Beijing in maart 2015 werden de eerste twee onderzoeksrapporten besproken. Deze rapporten behandelen, kort gezegd, de huidige en de toekomstige stand van zaken van het bancair insolventierecht in China en Europa. Beide rapporten volgen dezelfde structuur en bespreken een tiental onderwerpen, waaronder: toekomstig recht, afwikkelingsinstrumenten, rechterlijke toetsing, en depositogarantiestelsels, maar ook een beschrijving van de relevante bepalingen in het nationale contracten-, ondernemings- en insolventierecht. Naar aanleiding van deze onderzoeksrapporten werden vijf onderwerpen geselecteerd, welke werden onderworpen aan een verdergaand onderzoek. De onderzoeksresultaten hiervan vormden het zwaartepunt van het seminar in november 2015 in Leiden. De volgende onderwerpen kwamen toen aan bod: financiële transacties, rechtsbescherming, depositogarantiestelsels, bail-in en de erkenning van afwikkelingsinstrumenten door en in derde landen. Een geaggregeerde versie van deze onderzoeksrapporten zal in april 2017 in boekvorm worden uitgegeven door Eleven International Publishing. Het onderzoeksproject zal worden afgesloten met een rechtsvergelijkend rapport waarin de belangrijkste onderwerpen zullen worden geëvalueerd.

De resultaten vormen een afspiegeling van een langdurige academische samenwerking tussen CUPL en onze faculteit, welke heeft bewezen een uitstekende basis te zijn voor het gezamenlijke onderzoeksproject met als centrale vraag: “Wat is de beste manier om te komen tot een gemoderniseerd insolventieregime voor banken in China en Europa?”

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.