Universiteit Leiden

nl en
Franklin D. Roosevelt

Universiteit Leiden gaat samenwerken met Zeeuws Roosevelt Institute for American Studies

De Universiteit Leiden en het Roosevelt Institute for American Studies (RIAS) in Middelburg, voorheen het Roosevelt Study Center, ondertekenen op 16 december 2016 een overeenkomst over strategische samenwerking.

Te kwetsbaar

Vóór 2012 was het Roosevelt Study Center in Middelburg een instituut van de KNAW. Sindsdien wordt het Center gesubsidieerd door de Provincie Zeeland en het Ministerie van OCW. Die subsidies zijn echter niet meer afdoende. De positie van het Center is daardoor te bescheiden en te kwetsbaar geworden, ondanks de goede reputatie.

Reorganisatie

In het advies Campus Zeeland! van de Zeeuwse Onderwijs Autoriteit stond de aanbeveling het Center te reorganiseren en een strategisch samenwerkingsverband aan te gaan met een sterke partner. De Raad van het Advies van het Center heeft de aanbeveling overgenomen, en is bij de Universiteit Leiden (Faculteit Geesteswetenschappen) uitgekomen. Het vernieuwde RIAS krijgt een bestuur met daarin de Leidse hoogleraar Amerikaanse geschiedenis, tevens Leiden University Professor of the History and Culture of North America. Hij neemt de leiding over van de huidige directeur, de Gentse hoogleraar Kees van Minnen, die ruim dertig jaar aan het hoofd stond.

Nieuwe toekomst

Het Roosevelt Institute for American Studies wordt in de samenwerking met de Universiteit Leiden onder meer een graduate school op het terrein van de Amerikanistiek en de Trans-Atlantische betrekkingen: vier of vijf promovendi gaan er onderzoek doen en ook wordt nationaal en internationaal PhD-onderwijs opgezet.

Bachelor- en masteronderwijs

Bachelor- en masteronderwijs ligt in het verschiet, verzorgd door onder anderen een jaarlijks in Middelburg aan te stellen Amerikaanse gasthoogleraar. Daarnaast gaat het RIAS in samenwerking met het University College Roosevelt en de Roosevelt Stichting conferenties en bijeenkomsten organiseren op het terrein van de Amerikaanse geschiedenis, de trans-Atlantische betrekkingen en thema’s die samenhangen met de Four Freedoms (in 1941 geformuleerd door de Amerikaanse president Franklin Roosevelt).
De samenwerking met de Universiteit Leiden krijgt vorm in de personen van twee deeltijd-hoogleraren: naast de Leiden University Professor of the History and Culture of North America is dat Giles Scott-Smith, hoogleraar voor de geschiedenis van de trans-Atlantische betrekkingen.

Leidse rector magnificus: sterke combinatie

De rector-magnificus van de Universiteit Leiden, Carel Stolker, is erg blij met de samenwerking met het nieuwe RIAS: ‘De Amerikanistiek waar Leiden al decennia sterk in is, kan zich nu verder ontwikkelen. Het verbinden van de Leidse universiteit die "vrijheid" in haar devies heeft met Roosevelt en de Four Freedoms in Middelburg, is een sterke combinatie die in de toekomst nog veel zal opleveren.’

‘Association with a great university’

Vanuit de Verenigde Staten reageert de Board Chair Emeritus van het Roosevelt Institute, William vanden Heuvel, positief op de alliantie met de Universiteit Leiden: ‘To be associated with such a great University is itself an act expressing admiration for what the RSC and its leadership have accomplished in the 30 years of its existence.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.