Universiteit Leiden

nl en

Boek

Interdoc: Geheim netwerk in de Koude Oorlog

Giles Scott-Smith, 'Interdoc. Een geheim netwerk in de Koude Oorlog' (Amsterdam 2012) Uitgeverij Boom.

Auteur
Giles Scott-Smith
Datum
13 november 2012
Links
Uitgeverij Boom

In 1963 werd in Den Haag Interdoc opgericht. Interdoc – het International Documentation and Information Center – was een opmerkelijke poging om een transnationaal, anticommunistisch netwerk op te bouwen. De CIA was daar al lang mee bezig, maar Interdoc, het resultaat van een samenwerking tussen de Duitse, Franse, en Nederlandse geheime diensten, was het Europese antwoord op de Koude Oorlog. Het eerste hoofd van de BVD, Louis Einthoven, heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. 

Hoe modern de naam ook klinkt, het is alweer ruim een kwarteeuw geleden dat Interdoc uit Den Haag verdween. Dit internationale netwerk van personen en instellingen bood 23 jaar lang de ruimte om het doen en laten van de Russen te bestuderen. De directeur, oud-BVD’er Kees van den Heuvel, was betrokken bij talloze nationale en internationale instituten en netwerken, inclusief in de jaren 70 en 80 lid van het bestuur van de Atlantische Commissie. Al bestaat de geheime organisatie niet meer, de gedachte erachter is nog altijd actueel. In Interdoc, een geheim netwerk in de Koude Oorlog beschrijft Scott-Smith hoe de organisatie ontstond en hoe zij probeerde Oost-Europese landen ontvankelijk te maken voor westerse waarden en ideeën. 

Giles Scott-Smith is historicus en verbonden aan het Roosevelt Study Center in Middelburg. Hij bekleedt de Ernst van der Beugelleerstoel voor trans-Atlantische diplomatieke geschiedenis aan de Universiteit Leiden. 

ISBN: 9789461052087 | 450 blz | € 24,90 | Verschijnt december 2012 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.