Universiteit Leiden

nl en

Professor Haentjens over 'shadow banking' in bancaire insolventie: tussen partijautonomie en algemeen belang

Contract means contract? Step-in risk, safeguards and resolution

Op 28 oktober hield prof. Haentjens een lezing op de jaarlijkse ‘Global Conference’ van het European Banking Institute (EBI). Dit tweedaagse congres werd mede georganiseerd door de Deutsche Bundesbank en vond ook in Frankfurt plaats. De titel van de lezing was “Contract means contract? Step-in risk, safeguards and resolution” en betrof de manier waarop ‘shadow banking’ wordt behandeld in bancaire insolventie. Prof. Haentjens behandelde verschillende recente Europese instrumenten, waaronder de BRRD en (wijzigingen van) de CRR, op grond waarvan de autonomie van partijen in een securitisatietransactie wordt beperkt. Voor al deze instrumenten deed de wetgever een beroep op het algemeen belang (met name: financiële stabiliteit), om deze beperking van de partijautonomie te rechtvaardigen. Prof. Haentjens presenteerde vervolgens een normatief kader waarin het algemeen belang volgens hem zou moeten worden afgewogen tegen de partijautonomie, een van de grondbeginselen van het privaatrecht.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.