Universiteit Leiden

nl en

Nederlandse vertaling Handboek over het Europese recht inzake de rechten van het kind

Het Bureau voor de grondrechten van de Europese Unie (FRA), de Raad van Europa en de griffie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens hebben een Nederlandse vertaling van het Handboek over het Europese recht inzake de rechten van het kind gepubliceerd.

De aanleiding voor het schrijven van het handboek was het 25-jarig bestaan van het internationaal kinderrechtenverdrag (IVRK). Prof. mr. Ton Liefaard en mr. dr. Simona Florescu van de afdeling Jeugdrecht hebben meegewerkt aan het handboek, waarvan de Nederlandse vertaling gratis te raadplegen is op de website van het Bureau voor de grondrechten voor de Europese Unie, via deze link.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.