Universiteit Leiden

nl en

De Universiteit Leiden en de Dienst Justitiële Inrichtingen onderzoeken het leefklimaat in Nederlandse gevangenissen

Onderzoekers van het instituut voor Strafrecht en Criminologie – Paul Nieuwbeerta, Anouk Bosma, Esther van Ginneken, Hanneke Palmen en Maria Berghuis - onderzoeken, in samenwerking met de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het werk- en leefklimaat in Nederlandse gevangenissen.

Verbetering van het leefklimaat

Het creëren van een menswaardig en stimulerend leefklimaat in de penitentiaire inrichtingen acht DJI van groot belang. Allereerst is het creëren van een humaan leefklimaat en het beperken van detentieschade een van de belangrijkste uitgangspunten in Nederland bij het opleggen en uitvoeren van vrijheidsstraffen. Bovendien kan een dergelijk leefklimaat positieve invloeden hebben binnen detentie (veiligheid en welzijn van gedetineerden en personeel) en na detentie (mogelijke daling van criminaliteit).

Grootschalig enquête onderzoek

Voor het verbeteren van  het Leefklimaat in Nederlandse gevangenissen is het van belang de detentieomstandigheden precies in kaart te brengen. Voor het onderzoek zal daarom een uitgebreide enquête worden afgenomen in het voorjaar van 2017 aan alle gedetineerden die zijn ingesloten in alle 28 penitentiaire inrichtingen in Nederland.

Eerder onderzoek

Eerder deed Karin Beijersbergen, eveneens verbonden aan het instituut voor Strafrecht en Criminologie, al onderzoek in opdracht voor DJI, waarin zij een nieuw instrument ontwikkelde om het Leefklimaat in gevangenissen op een adequate manier te meten. De resultaten van haar onderzoek zullen in het huidige 3,5-jaar durende project worden gebruikt.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.