Universiteit Leiden

nl en

Matthias Haentjens aanvaardt TPR Wisselleerstoel in Gent

Op 3 mei 2016 heeft Matthias Haentjens in Gent formeel de TPR Wisselleerstoel 2015-2016 aanvaard.

'Incoherentie verenigd? Privaatrechtelijke concepten onder druk van Europees financieel recht' 

De TPR Wisselleerstoel is een initiatief van het Tijdschrift voor Privaatrecht (TPR). Sinds 1999 kent het TPR jaarlijks een Belgisch-Nederlandse Wisselleerstoel toe. Dit houdt in dat het ene jaar aan Nederlandse academici de gelegenheid wordt geboden om in residence onderwijs te verzorgen en onderzoek te verrichten aan een Belgische Rechtenfaculteit en het andere jaar deze beweging zich andersom voltrekt. Voor het jaar 2015-2016 is Matthias Haentjens benoemd de TPR Wisselleerstoel te bekleden aan de Rechtenfaculteit te Gent.

Ter gelegenheid van zijn aanvaarding van deze Wisselleerstoel heeft professor Haentjens de lezing verzorgd met als titel: 'Incoherentie verenigd? Privaatrechtelijke concepten onder druk van Europees financieel recht'. In deze lezing richtte professor Haentjens zich op de doorwerking van het Europees financieel recht in nationale stelsels van privaatrecht. Hij betoogde dat het recente Europees financieel recht op alle klassiek te onderscheiden privaatrechtelijke deelterreinen kernconcepten onder druk zet, dat wil zeggen: afbreuk doet aan, althans tot herdenking noopt van de eerder als vaststaand beschouwde betekenis ervan. Als voorbeelden werkte hij uit de begrippen “overeenkomst” (onder druk vanwege recente IPR jurisprudentie van het HvJ EU); “normschending” (onder druk vanwege Europese financieelrechtelijke instrumenten die private sanctionering voorschrijven); “eigendom” (onder druk vanwege de Financiëlezekerhedenrichtlijn); “(on)deelbaarheid vermogen” en “paritas creditorum” (onder druk vanwege recente Europese instrumenten op het gebied van effecten- en derivatenbewaring).

De lezing was goed bezocht door privatisten uit heel België en ook een forse delegatie uit Leiden was aanwezig. De lezing werd afgesloten door een geanimeerde receptie. De lezing zal in uitgewerkte en schriftelijke vorm verschijnen in het Belgische toonaangevende tijdschrift TPR.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.