Universiteit Leiden

nl en

Ali Mohammad

Gastmedewerker

Naam
Dr. A.H.A. Mohammad
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
a.h.a.mohammad@law.leidenuniv.nl

Mr. A.H.A. (Ali) Mohammad is promovendus bij de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden. Hij doet onderzoek naar marktactiviteiten van hoger onderwijsinstellingen. Voor het doen van dit onderzoek heeft hij in 2015 de NWO Onderzoekstalentbeurs toegekend gekregen. Daarnaast verzorgt hij werkgroepen in het vak Inleiding Bestuursrecht (BA I) en postacademisch onderwijs (Academisch Ondernemerschap, Staatssteun voor Onderzoek, Ontwikkeling & Innovatie en Wet Markt & Overheid).

Meer informatie over Ali Mohammad

Leiden Law Blog

Curriculum vitae

Ali Mohammad behaalde zijn bachelor Rechtsgeleerdheid en masterspecialisatie Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. Aan de Rotterdam School of Management behaalde hij de minor Mergers & Acquisitions. Tijdens zijn bachelorstudie voltooide Ali met succes het Honours College Law. Naar aanleiding van zijn bachelorscriptie publiceerde hij een artikel over private activiteiten in het hoger onderwijs. Deze publicatie is vervolgens bekroond met de NVOR/Mentink Award, een prijs ter aanmoediging van debuterende onderwijsrechtelijke auteurs.

Tijdens de masterfase doorliep Ali Mohammad het onderzoekstraject Talent Programme van de Graduate School van de rechtenfaculteit. In dat kader was hij onder leiding van prof. mr. drs. W. den Ouden betrokken bij de wetsevaluatie van titel 4.4 Awb (bestuursrechtelijke geldschulden). 

Naast zijn studie was Ali student-assistent Staats- en bestuursrecht en redactie-assistent bij het Nederlands Tijdschrift voor Mensenrechten. Verder is hij onder meer actief geweest als juridisch assistent bij het advocatenkantoor Stibbe en als stagiair bij AKD advocaten en notarissen.

Op 1 januari 2014 is Ali Mohammad begonnen als onderzoeks- en onderwijsmedewerker bij de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden. In die hoedanigheid verzorgde hij onder andere werkgroepen voor de vakken Beginselen van de democratische rechtsstaat en Inleiding bestuursrecht. Ook heeft hij samen met Wetgevingswerken, in opdracht van de Fraudedirectie van het ministerie van VWS, een onderzoeksrapport gepubliceerd over een fraudebestendig persoonsgebonden budget. Sinds 1 september 2015 werkt Ali Mohammad aan zijn promotieonderzoek. Een samenvatting van het onderzoeksproject kan hier worden gelezen.

Gastmedewerker

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Staats- en Bestuursrecht

Publicaties

  • Stichting Civic Penningmeester
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.