Universiteit Leiden

nl en

Improving juvenile justice systems in Europe: Training for professionals

Prof. Ton Liefaard en dr. Stephanie Rap (m.m.v. Apollonia Bolscher LL.M.) zijn betrokken bij het ontwikkelen van een training Toolkit en Manual voor het project Improving Juvenile Justice Systems in Europe: Training for Professionals (JUST/2013/FRC/AG).

Dit project, opgezet door International Juvenile Justice Observatory (IJJO), heeft als doel informatie, kennis en training te geven aan nationale autoriteiten en professionals werkzaam in het jeugdstrafrecht, om zo te komen tot een betere implementatie van internationale standaarden betreffende kinderen die in aanraking komen met het jeugdstrafrecht. Partners uit 12 verschillende Europese landen zijn hierbij betrokken.  

Prof. Ton Liefaard en dr. Stephanie Rap waren als trainers betrokken bij de Training of trainers, van 25 tot 27 januari 2016 Brussel, waarin de partners getraind zijn in het implementeren van de Toolkit en Manual op nationaal niveau. Op de laatste dag heeft prof. Liefaard een presentatie gegeven in het Europees Parlement over alternatieven voor jeugddetentie. Mevr. Caterina Chinnici – lid van het Europees Parlement – was aanwezig vanwege het feit dat de EU Richtlijn betreffende procedurele rechtswaarborgen voor kinderen verdacht of aangeklaagd in strafrechtelijke procedures onlangs is aangenomen. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.