Universiteit Leiden

nl en

Jerfi Uzman spreekt op internationale workshop over rechterlijke onafhankelijkheid

Op 1 en 2 december vond in Utrecht een internationale workshop plaats over ‘Institutional and Socio-Political Determinants of Judicial Independence in Latin America”. Het tweedaagse evenement was georganiseerd door de Universiteit Utrecht en de Prince Claus Chair in Development and Equity (prof. dr. Javier Couso).

Wetenschappers uit diverse juridische en sociaalwetenschappelijke disciplines bogen zich over het thema rechterlijke onafhankelijkheid. Vanuit Leiden namen Jerfi Uzman en Titia Loenen deel aan de workshop.

Onder de titel ‘ The Judicialization of Politics as a Threat to Judicial Independence? A Matter of Time, Context and Culture ’, presenteerde Jerfi een paper over de gevolgen van de toenemende juridisering van het politieke domein voor de rechterlijke onafhankelijkheid. Hij besprak een aantal zaken waarin de rechter gevraagd was zich over een politieke kwestie uit te spreken, en ging na wat de politieke reacties op dat rechterlijk oordeel waren geweest. Hij concludeerde dat er geen bewijs is dat juridisering steevast de rechterlijke onafhankelijkheid aantast. Dat hangt erg van nationale cultuur en politieke context af. Volgens Jerfi is rechterlijke onafhankelijkheid dan ook een flexibel en vluchtig begrip, dat zowel historisch als geografisch heel verschillend wordt uitgelegd. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.