Universiteit Leiden

nl en

Jerfi Uzman

Universitair docent

Naam
Mr.dr. J. Uzman
Telefoon
+31 71 527 7301
E-mail
j.uzman@law.leidenuniv.nl

Sinds zijn promotie op 5 december 2013, is Jerfi Uzman als universitair docent verbonden aan de afdeling staats- en bestuursrecht.

Meer informatie over Jerfi Uzman

Leiden Law Blog

Curriculum vitae

Mr.dr. J. Uzman (Jerfi) studeerde Nederlands recht, in het bijzonder staats- en bestuursrecht, aan de Universiteit Leiden. Hij studeerde in 2005 af met een scriptie, getiteld “ Droit de l’homme et droit du citoyen”, over de ruimte voor politieke meningsuiting van vreemdelingen in het Nederlandse recht. Deze scriptie werd in 2006 bekroond in het kader van de Max van der Stoel Mensenrechtenprijs. Tijdens zijn studie werkte hij als studerend juridisch medewerker bij Ernst & Young Belastingadviseurs in Den Haag, en als student-assistent bij Juridisch PAO en het vak  Moot Court (departement Metajuridica). Direct na zijn afstuderen trad Jerfi Uzman in dienst van de Leidse afdeling Staats- en bestuursrecht, aanvankelijk als onderwijs- en onderzoeksmedewerker en vervolgens als promovendus. Hij schreef een rechtsvergelijkend proefschrift over de rol van de rechter bij de bescherming van grondrechten. In dat verband verbleef hij enige tijd aan de universiteit van Cambridge (Selwyn College) en aan het Max Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht te Heidelberg. Sinds de promotie, op 5 december 2013, is hij als universitair docent verbonden aan de afdeling staats- en bestuursrecht.

Proefschrift

Constitutionele remedies bij schending van grondrechten – Over effectieve rechtsbescherming, rechterlijk abstineren en de dialoog tussen rechter en wetgever, Kluwer 2013 (verdedigd aan de Universiteit Leiden, op 5 december 2013; promotor: prof.mr. T. Barkhuysen; co-promotor: mr.dr. M.L. van Emmerik )

Onderwijs

 • Staats- en bestuursrecht (bachelor II)
 • Politiek Staatsrecht (bachelor keuzevak)
 • Interaction between legal systems/Rechtsvinding (master)
 • Constitutionele vraagstukken in de Europese context (master, tevens coördinator)
 • ELSA-keuzevak Mensenrechten
 • Scriptiebegeleiding (bachelor en master)

PAO-cursussen

 • Mensenrechten en sociale zekerheid
 • De gereedschapskist van effectieve gemeenteraadsleden
 • Staatsrecht, Rijkstraineeprogramma
 • Doorwerking van internationaal en Eurpees recht, Rijkstraineeprogramma

Onderzoek

Jerfi heeft grote belangstelling voor de volgende onderwerpen:

 • Verhouding tussen de rechter en het parlement
 • Constitutionele theorie
 • Parlementair staatsrecht
 • Rechtsvergelijking (Amerikaans, Canadees, Brits en Duits staatsrecht)
 • Doorwerking internationaal en communautair recht in de nationale rechtsorde

Nevenwerkzaamheden

 • Annotator AB Rechtspraak Bestuursrecht
 • Medewerker EVRM Online (Sdu)
 • Medewerker Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM)
 • Lid Faculteitsraad

Universitair docent

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Publiekrecht
 • Staats- en Bestuursrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C1.09

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie