Universiteit Leiden

nl en

Wat zijn mogelijke verklaringen en gevolgen van gestegen inkomensongelijkheid?

De inkomensongelijkheid is sterk toegenomen in de meeste rijke landen. Hoe kunnen we deze stijging verklaren en wat zijn mogelijke politieke en economische gevolgen? Stefan Thewissen promoveert op 29 september 2015 op dit onderwerp.

Stefan Thewissen
Stefan Thewissen

President Obama noemt inkomensongelijkheid de “defining challenge of our time” en volgens Christine Lagarde van het IMF werpt het een “dark shadow […] across the global economy”. In onderstaande alineas vat Stefan Thewissen de belangrijkste conclusies samen van twee hoofdstukken uit zijn proefschrift over oorzaken en gevolgen van de wijdverspreide toename in inkomensongelijkheid in ontwikkelde landen. Daarnaast richt hij zich in het proefschrift op loonongelijkheid binnen sectoren, gevolgen van ongelijkheid op economische groei en sociaaleconomische maatregelen als reactie op de financiële crisis.

Arbeidsmarktpositie van laaggeschoolde werknemers

In de afgelopen decennia is de import van goederen uit lagelonenlanden, in het bijzonder uit China, sterk toegenomen. Bovendien vonden er technologische vernieuwingen plaats op het gebied van ICT. Deze factoren kunnen de loonverdeling beïnvloeden indien laaggeschoold werk verdwijnt naar lagelonenlanden of wordt geautomatiseerd. Uit een analyse van 18 landen tussen 1990-2007 blijkt dat in sectoren die meer blootgesteld zijn aan concurrentie vanuit China het aandeel arbeidsuren en lonen voor laaggeschoolde werknemers afnam. De arbeidsmarktpositie van laaggeschoolde werknemers kwam verder onder druk te staan door technologische vooruitgang, terwijl de ontwikkelingen positief uitpakten voor hooggeschoolde werknemers. Individuen in routinematige beroepen lijken te reageren op dit toegenomen risico op baanverlies. Uit microdata voor 23 landen tussen 2002-2012 komt naar voren dat individuen met een meer routinematig beroep meer herverdeling prefereren als een vorm van publieke verzekering.

Technologische vooruitgang en handel

Uit Thewissen zijn proefschrift blijkt dat laaggeschoolde werknemers in bepaalde blootgestelde sectoren en beroepen meer arbeidsmarktrisico’s lopen door technologische vooruitgang en ontwikkelingen in internationale handel. Daarmee zijn deze factoren belangrijk voor ons begrip van de toegenomen inkomensongelijkheid.

Auteur & promotie

Stefan Thewissen (1987) was tot en met 2014 promovendus aan de Afdeling Economie van de Universiteit Leiden. Hij is op dit moment research fellow (postdoctoraal onderzoeker) aan het Institute for New Economic Thinking (INET) aan de Oxford Martin School en is als associate member verbonden aan Nuffield College, Universiteit van Oxford. Stefan zal zijn proefschrift getiteld: "Growing Apart: The Comparative Political Economy of Income Inequality and social Policy Development in Affluent Countries" verdedigen op dinsdag 29 september 2015 om 15.00 in het Academiegebouw van de Universiteit Leiden, Rapenburg 73 in Leiden.

Promotores: Prof.dr. C.L.J. Caminada, prof.dr. K.P. Goudswaard

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.