Universiteit Leiden

nl en

Kees Goudswaard

Hoogleraar Toegepaste Economie

Naam
Prof.dr. K.P. Goudswaard
Telefoon
+31 71 527 7756
E-mail
k.p.goudswaard@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-8332-3635

Prof. dr. K.P. (Kees) Goudswaard (1955) is hoogleraar economie en bijzonder hoogleraar sociale zekerheid aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden.

Meer informatie over Kees Goudswaard

CV (kort)

Prof. dr. K.P. (Kees) Goudswaard (1955) is hoogleraar economie en bijzonder hoogleraar sociale zekerheid aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden. Zijn onderzoeksterreinen zijn sociale zekerheid, pensioenen en inkomensverdeling.

Kees Goudswaard heeft diverse onderzoeksprogramma’s geleid, onder meer het programma “Hervorming sociale zekerheid’’, dat met 2,7 miljoen euro is gefinancierd door Instituut Gak. Op dit moment is hij projectleider van het programma "Zelfredzaamheid en sociale bescherming over de levenscyclus" met 1 miljoen gefinancierd door Instituut Gak.
Als fellow van Netspar (Tilburg University) doet hij onderzoek op het terrein van de pensioenen.

Naast zijn academisch werk heeft hij diverse advies- en toezichtfuncties vervuld. Zo was hij tot 2020 lid van de Raad van Commissarissen en lid van de Bankraad van De Nederlandsche Bank. Eerder was hij gedurende 14 jaar kroonlid van de SER. Hij was voorzitter van de regeringscommissie Toekomstbestendigheid pensioenen (Commissie Goudswaard) en tot 2019 voorzitter van de SER-Commissie die het kabinet heeft geadviseerd over de toekomst van de pensioenen, uitmondend in het pensioenakkoord. Op dit moment is Goudswaard onder meer vice-voorzitter van het bestuur van Instituut Gak. 

Opleiding

 • Algemene Economie, Vrije Universiteit Amsterdam, afgestudeerd in 1981 (cum laude)
 • Promotie in 1988 aan Universiteit Leiden, proefschrift over 'Doelstellingen en effecten van de schuldpolitiek'

Hoofdfuncties

 • Hoogleraar Toegepaste Economie, Universiteit Leiden (sinds 2000)
 • Bijzonder hoogleraar Sociale Zekerheid vanwege Instituut GAK (sinds 1995)           

Selectie overige functies

 • Lid en vice-voorzitter van het bestuur van Instituut Gak
 • Lid Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
 • Research fellow Netspar, Tilburg University
 • Lid Raad van Advies Stichting PensioenLab
 • Lid Editorial Board Public Finance and Management  
 • Lid Curatorium van het Europa Instituut, Universiteit Leiden
 • Lid Wetenschappelijke Raad Wim Drees Fonds
 • Lid Jury Jan Brouwer Scriptieprijs Economische Wetenschappen

Selectie voormalige (neven)functies

 • Lid Raad van Commissarissen van De Nederlandsche Bank, voorzitter van de Financiële commissie en daarna van de Toezichtscommissie (2012-2020)
 • Lid Bankraad van De Nederlandsche Bank (2016-2020)
 • Kroonlid Sociaal-Economische Raad (1994 - 2008)
 • Lid Dagelijks Bestuur Sociaal-Economische Raad (2000 - 2006)
 • Voorzitter Commissie Sociaal-Economische Deskundigen, Sociaal-Economische Raad (2007 - 2010)
 • Voorzitter SER Commissie Toekomst Pensioenen (2015-2019)
 • Voorzitter Commissie Toekomstbestendigheid aanvullende pensioenen t.b.v. Minister van SZW (2009-2010); in verband hiermee de KPS Award 2010 en de NPN-pensioenprijs 2010 ontvangen
 • Lid Centrale Plancommissie, adviescommissie directie Centraal Planbureau (1997 - 2004)
 • Lid Raad van Advies Macro-economische Statistieken, CBS (2008 - 2012) 
 • Lid Delta Lloyd Adviescollege (2005 - 2012)
 • Lid Wetenschappelijke Adviesraad Achmea Vitale (2009 - 2012)
 • Lid Taskforce Montae Pensioen als Expert Adviser (2011-2019)
 • Lid Strategisch Adviescollege Verbond van Verzekeraars (2012) 
 • Member Scientific Committees International Institute of Public Finance (diverse jaren)
 • Lid Stichtingsraad Netspar, Tilburg University (2016-2020)
 • Voorzitter Interdepartementaal Beleidsonderzoek Wet Voorziening gehandicapten (1999 - 2000)
 • Bestuurslid Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën (1999 - 2012) 
 • Bestuurslid Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid (2007 - 2011)
 • Voorzitter Onderwijsraad van Capabel, Hogeschool voor Sociale Zekerheid (2003-2018)
 • Lid Raad van Advies Mr. Hans van Mierlo Stichting (2012-2018)

Onderwijs

Doceert o.a.:

Hoogleraar Toegepaste Economie

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut Fiscale en Economische vakken
 • Economie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer A251

Contact

Bijzonder hoogleraar Sociale Zekerheid

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut Fiscale en Economische vakken
 • Economie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer A251

Contact

Publicaties

 • Stichting Instituut Gak Lid en vice-voorzitter bestuur
 • KHMW Lid Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
 • Netspar, Universiteit Tilburg Research fellow
 • Stichting Pensioenlab Lid Raad van Advies
 • Journal Public Finance and Management Lid Editorial Board
 • Ministerie van SZW Extern adviseur onderzoek
 • Universiteit Leiden Lid Curatorium Europa Instituut
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.