Universiteit Leiden

nl en

Kees Goudswaard

Bijzonder hoogleraar Sociale Zekerheid

Naam
Prof.dr. K.P. Goudswaard
Telefoon
+31 71 527 7757
E-mail
k.p.goudswaard@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-8332-3635

Prof. dr. K.P. (Kees) Goudswaard (1955) is hoogleraar economie (0 fte) en bijzonder hoogleraar sociale zekerheid (0,2 fte) aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden. Deze bijzondere leerstoel wordt ondersteund door Instituut Gak.

Meer informatie over Kees Goudswaard

CV (kort)

Prof. dr. K.P. (Kees) Goudswaard (1955) is hoogleraar economie (0 fte) en bijzonder hoogleraar sociale zekerheid (0,2 fte) aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden. Deze bijzondere leerstoel wordt ondersteund door Instituut Gak. Zijn onderzoeksterreinen zijn sociale zekerheid, pensioenen en inkomensverdeling.

Kees Goudswaard heeft diverse onderzoeksprogramma’s geleid, onder meer het programma “Hervorming sociale zekerheid’’, dat met 2,7 miljoen euro is gefinancierd door Instituut Gak. Op dit moment is hij projectleider van het programma "Zelfredzaamheid en sociale bescherming over de levenscyclus" met 1 miljoen gefinancierd door Instituut Gak.
Als fellow van Netspar (Tilburg University) doet hij onderzoek op het terrein van de pensioenen.

Naast zijn academisch werk heeft hij diverse advies- en toezichtfuncties vervuld. Zo was hij tot 2020 lid van de Raad van Commissarissen en lid van de Bankraad van De Nederlandsche Bank. Eerder was hij gedurende 14 jaar kroonlid van de SER. Hij was voorzitter van de regeringscommissie Toekomstbestendigheid pensioenen (Commissie Goudswaard) en tot 2019 voorzitter van de SER-Commissie die het kabinet heeft geadviseerd over de toekomst van de pensioenen, uitmondend in het pensioenakkoord. 

Op dit moment is Goudswaard toezichthouder bij twee grote pensioenfondsen. Hij is voorzitter van de Raad van Toezicht van Pensioenfonds Horeca en Catering en lid van de Raad van Toezicht van Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Verder is hij vicevoorzitter van het bestuur van Instituut Gak, een stichting die onderzoek en maatschappelijke projecten op het terrein van sociale zekerheid en arbeidsmarkt ondersteunt.

Opleiding

 • Algemene Economie, Vrije Universiteit Amsterdam, afgestudeerd in 1981 (cum laude)
 • Promotie in 1988 aan Universiteit Leiden, proefschrift over 'Doelstellingen en effecten van de schuldpolitiek'

Hoofdfuncties

 • Hoogleraar Toegepaste Economie, Universiteit Leiden (sinds 2000, vanaf mei 2022 0 fte)
 • Bijzonder hoogleraar Sociale Zekerheid vanwege Instituut GAK (sinds 1995, 0,2 fte)           

Selectie overige functies

 • Lid en vice-voorzitter van het bestuur van Instituut Gak
 • Voorzitter Raad van Toezicht Pensioenfonds Horeca en Catering
 • Lid Raad van Toezicht Pensioenfonds Zorg en Welzijn
 • Lid Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
 • Research fellow Netspar, Tilburg University
 • Lid Raad van Advies Stichting PensioenLab
 • Lid Editorial Board Public Finance and Management  
 • Lid Wetenschappelijke Raad Wim Drees Fonds

Selectie voormalige (neven)functies

 • Lid Raad van Commissarissen van De Nederlandsche Bank, voorzitter van de Financiële commissie en daarna van de Toezichtscommissie (2012-2020)
 • Lid Bankraad van De Nederlandsche Bank (2016-2020)
 • Kroonlid Sociaal-Economische Raad (1994 - 2008)
 • Lid Dagelijks Bestuur Sociaal-Economische Raad (2000 - 2006)
 • Voorzitter Commissie Sociaal-Economische Deskundigen, Sociaal-Economische Raad (2007 - 2010)
 • Voorzitter SER Commissie Toekomst Pensioenen (2015-2019)
 • Voorzitter Commissie Toekomstbestendigheid aanvullende pensioenen t.b.v. Minister van SZW (2009-2010); in verband hiermee de KPS Award 2010 en de NPN-pensioenprijs 2010 ontvangen
 • Lid Centrale Plancommissie, adviescommissie directie Centraal Planbureau (1997 - 2004)
 • Lid Raad van Advies Macro-economische Statistieken, CBS (2008 - 2012) 
 • Lid Delta Lloyd Adviescollege (2005 - 2012)
 • Lid Wetenschappelijke Adviesraad Achmea Vitale (2009 - 2012)
 • Lid Taskforce Montae Pensioen als Expert Adviser (2011-2019)
 • Lid Strategisch Adviescollege Verbond van Verzekeraars (2012) 
 • Member Scientific Committees International Institute of Public Finance (diverse jaren)
 • Lid Stichtingsraad Netspar, Tilburg University (2016-2020)
 • Voorzitter Interdepartementaal Beleidsonderzoek Wet Voorziening gehandicapten (1999 - 2000)
 • Bestuurslid Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën (1999 - 2012) 
 • Bestuurslid Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid (2007 - 2011)
 • Voorzitter Onderwijsraad van Capabel, Hogeschool voor Sociale Zekerheid (2003-2018)
 • Lid Raad van Advies Mr. Hans van Mierlo Stichting (2012-2018)

Onderwijs

Doceert o.a.:

Bijzonder hoogleraar Sociale Zekerheid

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut Fiscale en Economische vakken
 • Economie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer A2.55

Contact

Publicaties

Activiteiten

 • Stichting Instituut Gak Lid en vice-voorzitter bestuur
 • Pensioenfonds Horeca en Catering Voorzitter Raad van Toezicht
 • Pensioenfonds Zorg en Welzijn Lid Raad van Toezicht
 • KHMW Lid Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
 • Stichting Pensioenlab Lid Raad van Advies
 • Wim Drees Fonds Lid Wetenschappelijke Raad
 • Netspar, Universiteit Tilburg Research fellow
 • Journal Public Finance and Management Lid Editorial Board
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.