Universiteit Leiden

nl en

Kees Goudswaard

Hoogleraar Toegepaste Economie, Bijzonder Hoogleraar Sociale Zekerheid

Naam
Prof.dr. K.P. Goudswaard
Telefoon
+31 71 527 7756
E-mail
k.p.goudswaard@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-8332-3635

Prof. dr. K.P. (Kees) Goudswaard (1955) is hoogleraar economie en bijzonder hoogleraar sociale zekerheid aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden.

Meer informatie over Kees Goudswaard

CV (kort)

Prof. dr. K.P. (Kees) Goudswaard (1955) is hoogleraar economie en bijzonder hoogleraar sociale zekerheid aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden. Zijn onderzoeksterreinen zijn sociale zekerheid, pensioenen en inkomensverdeling.

Kees Goudswaard heeft diverse onderzoeksprogramma’s geleid, onder meer het programma “Hervorming sociale zekerheid’’, dat met 2,7 miljoen euro is gefinancierd door Instituut Gak. Op dit moment is hij projectleider van het programma "Zelfredzaamheid en sociale bescherming over de levenscyclus" met 1 miljoen gefinancierd door Instituut Gak.
Als fellow van Netspar (Tilburg University) doet hij onderzoek op het terrein van de pensioenen.

Naast zijn academische werk vervult hij diverse advies- en toezichtfuncties. Zo is hij onder meer lid van de Raad van Commissarissen van De Nederlandsche Bank en van de Bankraad. Hij was 14 jaar kroonlid van de SER en was tot 2019 voorzitter van de SER-Commissie die het kabinet heeft geadviseerd over de toekomst van de pensioenen, uitmondend in het pensioenakkoord.

Opleiding

 • Algemene Economie, Vrije Universiteit Amsterdam, afgestudeerd in 1981 (cum laude)
 • Promotie in 1988 aan Universiteit Leiden, proefschrift over 'Doelstellingen en effecten van de schuldpolitiek'

Hoofdfuncties

 • Hoogleraar Toegepaste Economie, Universiteit Leiden (sinds 2000)
 • Bijzonder hoogleraar Sociale Zekerheid vanwege Instituut GAK (sinds 1995)           

Selectie overige functies

 • Lid Raad van Commissarissen van De Nederlandsche Bank, voorzitter Toezichtscommissie
 • Lid Bankraad van De Nederlandsche Bank
 • Expert advisor Montae Pensioen, lid Taskforce 
 • Lid Editorial Board Netspar, Tilburg University 
 • Lid Stichtingsraad Netspar, Tilburg University
 • Lid Editorial Board Public Finance and Management  
 • Lid Curatorium van het Europa Instituut, Universiteit Leiden
 • Lid Raad van Advies Stichting PensioenLab
 • Lid Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen

Selectie voormalige (neven)functies

 • Hoofd afdeling Economie, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden (2000-2020)
 • Kroonlid Sociaal-Economische Raad (1994 - 2008)
 • Lid Dagelijks Bestuur Sociaal-Economische Raad (2000 - 2006)
 • Voorzitter Commissie Sociaal-Economische Deskundigen, Sociaal-Economische Raad (2007 - 2010)
 • Voorzitter Commissie Toekomstbestendigheid aanvullende pensioenen t.b.v. Minister van SZW (2009-2010); in verband hiermee de KPS Award 2010 en de NPN-pensioenprijs 2010 ontvangen
 • Lid Centrale Plancommissie (adviescommissie directie Centraal Planbureau (1997 - 2004)
 • Lid Raad van Advies Macro-economische Statistieken, CBS (2008 - 2012) 
 • Lid Delta Lloyd Adviescollege (2005 - 2012)
 • Lid Wetenschappelijke Adviesraad Achmea Vitale (2009 - 2012)
 • Member Scientific Committees International Institute of Public Finance
 • Voorzitter Interdepartementaal Beleidsonderzoek (1999 - 2000)
 • Bestuurslid Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën (1999 - 2012) 
 • Bestuurslid Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid (2007 - 2011)
 • Lid Strategisch Adviescollege Verbond van Verzekeraars (2012) 
 • Voorzitter SER Commissie Toekomst Pensioenen (2015-2019)
 • Voorzitter Onderwijsraad van Capabel, Hogeschool voor Sociale Zekerheid (2003-2018)
 • Lid Raad van Advies Mr. Hans van Mierlo Stichting (2012-2018)

Onderwijs

Doceert o.a.: 

Hoogleraar Toegepaste Economie, Bijzonder Hoogleraar Sociale Zekerheid

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut Fiscale en Economische vakken
 • Economie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer A251

Contact

Hoogleraar Toegepaste Economie, Bijzonder Hoogleraar Sociale Zekerheid

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut Fiscale en Economische vakken
 • Economie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer A251

Contact

Publicaties

 • Stichting Instituut Gak Lid bestuur
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.