Universiteit Leiden

nl en

Patrick Overeem wint ISRF Early Career Fellowship

Hoe komen in de Nederlandse politiek compromissen tot stand? Waarom zijn sommige compromissen beter dan andere? En in hoeverre zijn kenmerken van de politici die aan de compromisvorming deelnemen bepalend voor de morele kwaliteit van een compromis? Universitair docent dr. Patrick Overeem gaat in 2016 een onderzoeksproject doen naar deze vragen.

Titel van het onderzoeksproject is  'Compromise with Character: An Integrated Framework to Assess the Moral Quality of Political Compromises'. Het doel is om door bestudering van de praktijk en ethiek van compromisvorming in de ‘Haagse’ politiek te komen tot een integraal ethisch beoordelingskader voor politieke compromissen. In dat kader zal behalve de ‘input’ (morele principes) en de ‘output’ (uitkomsten) in het bijzonder ook de ‘throughput’ (deugden van de deelnemers) centraal staan.

Independent Social Research Foundation

De Independent Social Research Foundation (ISRF) is een Brits fonds ter bevordering van interdisciplinair en onafhankelijk sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Het ISRF kent in haar jaarlijkse competities diverse beurzen toe, waaronder gewoonlijk vier of vijf Early Career Fellowships. De Early Career Fellowship geeft wetenschappers de mogelijkheid om negen maanden full-time onderzoek te doen.

Patrick Overeem

Patrick Overeem is Universitair Docent aan het Instituut Bestuurskunde, Universiteit Leiden - Campus Den Haag. Hij studeerde politieke wetenschappen en bestuurskunde. In januari 2010 verdedigde hij een proefschrift over de historische betekenis en constitutionele belang van de dichotomie tussen politiek en bestuur in moderne staten. In zijn onderzoek concentreert hij zich vooral op theoretische en normatieve kwesties in het openbaar bestuur en politieke wetenschappen. Hij is een van de oprichters van het Centre for Public Values & Ethics. Hij doceerde onder andere Politieke Filosofie en Openbaar Bestuur,  Public Values, Wetenschapsfilosofie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.