Universiteit Leiden

nl en

Benoeming prof. M. Haentjens op TPR Wisselleerstoel

Prof.mr.drs. M. Haentjens, hoogleraar financieel recht, is voor het academisch jaar 2015-2016 benoemd op de TPR Wisselleerstoel. Hij zal deze stoel bekleden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Gent.

De Wisselleerstoel is een initiatief van het Tijdschrift voor Privaatrecht. Sinds 1999 kent het TPR jaarlijks een Belgisch-Nederlandse Wisselleerstoel toe.  Dit houdt in dat het ene jaar aan Nederlandse academici de gelegenheid wordt geboden om in residence onderwijs te verzorgen en onderzoek te verrichten aan een Belgische Rechtenfaculteit en het andere jaar deze beweging zich andersom voltrekt.

In het kader van deze leerstoel zal prof. Haentjens samen met zijn Gentse collega prof. Tison colleges verzorgen over het Europees financieel privaatrecht. Ook zal hij de spreker zijn op twee lezingen.

Wat het onderzoek betreft zal prof. Haentjens zich richten op de doorwerking van het Europees financieel recht in nationale stelsels van privaatrecht.

Deze benoeming is een prachtige gelegenheid om de Belgisch-Nederlandse academische uitwisseling te verdiepen en de aloude banden tussen de Leidse en Gentse Faculteiten der Rechtsgeleerdheid te versterken. Deze banden bestaan al sinds Rudolph Thorbecke in 1831 zijn Gentse leerstoel voor een Leidse verruilde.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.