Universiteit Leiden

nl en

Twee nieuwe hoogleraren Bestuurskunde

Het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden - Campus Den Haag verwelkomt twee nieuwe hoogleraren: Dr S.M. Groeneveld en Dr A.K. Yesilkagit.

Dr S.M. Groeneveld

Dr S.M. Groeneveld is met ingang van 1 oktober 2014 benoemd tot hoogleraar  Public Administration with a focus on Public Sector Management aan het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden, Campus Den Haag.

Sandra Groeneveld is thans verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij onderzoekt de inrichting en het management van publieke organisaties, waarbij zij zich in het bijzonder richt op vragen over organisatieverandering, HRM en management van diversiteit. 

Naast haar expertise op het terrein van het management van publieke organisaties verzorgt zij onderwijs in methoden en technieken van wetenschappelijk onderzoek voor bachelor en masterstudenten en voor promovendi. Met haar komst naar Den Haag wil zij de verbinding tussen haar wetenschappelijke werk en de praktijk van management in het publieke domein verder versterken.

Dr A.K. Yesilkagit

Dr A.K. Yesilkagit is met ingang van 1 september 2014 benoemd tot hoogleraar  Public Administration with a focus on International Governance aan het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden, Campus Den Haag.

Kutsal Yesilkagit is thans verbonden aan de Universiteit Utrecht. Hij is gespecialiseerd in vraagstukken van politiek-bestuurlijke verhoudingen. De thema's waar hij zich op richt zijn de politieke controle van de bureaucratie, de bestuurlijke autonomie van publieke organisaties en de institutionele inrichting van het overheidsapparaat. Hij heeft internationaal-vergelijkend onderzoek gedaan naar publieke sector hervormingen, de opkomst en het functioneren van toezichthouders en de relaties tussen ministeries en op afstand geplaatste overheidsdiensten. 

Momenteel bestudeert Yesilkagit de effecten van de internationalisering van economische en maatschappelijke problemen op het politiek-bestuurlijk management van beleid door nationale overheden. In het kader van de internationalisering van bestuur en beleid bestudeert hij ook de opkomst, de inrichting en het functioneren van nieuwe vormen van transnationale netwerken van overheidsorganisaties.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.