Universiteit Leiden

nl en

Ronald Cramer geïnstalleerd als lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Ronald Cramer, hoogleraar cryptologie bij het Mathematisch Instituut van de Universiteit Leiden en hoofd van de onderzoeksgroep Cryptology van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI), is vandaag, op 30 september 2013, geïnstalleerd als lid van de KNAW.

De in totaal 15 nieuwe leden van de KNAW werden tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Trippenhuis van de KNAW geïnstalleerd. Twee andere Leidse nieuwe leden van de KNAW zijn Joke Bouwstra en Eveline Crone. Lidmaatschap van de KNAW is in Nederland een groot eerbetoon voor een wetenschapper. De KNAW is van oudsher een genootschap van excellente Nederlandse wetenschappers. Leden worden gekozen op basis van hoogwaardige wetenschappelijke prestaties. Een lidmaatschap is voor het leven. Ronald Cramer: ‘Ik ben verheugd met dit eervolle lidmaatschap. Als KNAW-lid hoop ik me verder voor de wetenschap in te kunnen zetten.’ Cramer was al eerder lid van De Jonge Akademie, een afdeling van de KNAW.

Cryptografie

Cramer houdt zich bezig met cryptografie, wat bijvoorbeeld belangrijk is voor internettransacties. Hij ontwierp samen met zijn Amerikaanse collega Victor Shoup het eerste cryptosysteem, de zogenaamde ‘Cramer-Shoup encryptie’ dat bestand is tegen actieve aanvallen en trok daarmee wereldwijd de aandacht. Het systeem werd een internationale standaard. Met de zogeheten ‘hash proof systems’, een nieuwe fundamentele cryptografische primitieve, generaliseerden Cramer en Shoup hun constructie en zo kwamen nieuwe varianten beschikbaar. Intussen is gebleken dat hash proof systems talloze andere onverwachte toepassingen hebben, onder andere in leakage resilient cryptography, authenticated key-exchange en password-based encryption. Cramer ontwierp ook een systeem voor veilige samenwerking tussen partijen die elkaar niet vertrouwen. Zijn bijdragen aan de theorie van Sigma protocollen hebben aanzienlijke invloed gehad op de ontwikkeling en toepasbaarheid van het reductionistische veiligheids principe. Zijn nieuwe toepassingen van klassieke wiskunde in de cryptografie zijn baanbrekend. ‘Mijn onderzoek richt zich voornamelijk op fundamentele cryptografie en mijn primaire drijfveer is de verruiming en verdieping van onze fundamentele wiskundige kennis van de cryptografie’, zegt Cramer.

Veilige computersystemen

Een andere concrete toepassing van zijn fundamentele onderzoek is ‘secure multi-party computation’ waarmee bijvoorbeeld processen in privacy protecting datamining, benchmarking, en gecompliceerde elektronische veilingen zonder tussenkomst van een trusted party efficiënt afgehandeld kunnen worden. Cramer: ‘Voor de veiligheid van computersystemen in de toekomst is het nodig om nu te investeren in fundamentele cryptografie.’

Algebraïsche meetkunde

Cramer is de mede-ontdekker van diepe connecties tussen de algebraïsche meetkunde en de informatie-theoretisch veilige cryptografie. Hieruit is het concept van asymptotisch goede arithmetische secret sharing naar voren gekomen; dat bleek al snel zeer vruchtbare en totaal onverwachte toepassingen te hebben. Het speelt bijvoorbeeld een cruciale rol in het fundamentele principe van ‘secure multi-party computation in the head’ waarop onder andere zeer efficiënte two-party secure computation gebaseerd kan worden. Ook heeft het bijgedragen aan een optimale oplossing voor het bekende probleem van ‘oblivious transfer from noisy channels’.

Over het CWI en samenwerking met universiteiten

Het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) is het nationale onderzoeksinstituut voor wiskunde en informatica. Het is deel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Meer dan 30 van de onderzoekers zijn hoogleraar aan een universiteit. Het instituut heeft 21 spin-off bedrijven voortgebracht.

Links

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.