Universiteit Leiden

nl en

Twee grote Comenius-onderwijsbeurzen voor Leidse docenten

Twee Leidse docenten hebben een Comenius-onderwijsbeurs van 100.000 euro gekregen waarmee ze een innovatie of verbetering in hun opleiding kunnen realiseren. De laureaten zijn Suzanne Mol, pedagogiek, en Lettie Dorst, taalkunde.

Het Nationaal Regie Orgaan Onderwijsonderzoek (NRO) stelt in het Comeniusprogramma dit jaar twintig docenten met elk een ton in staat om hun visie op onderwijs om te zetten naar praktijk. Twee Leidse docenten wisten een beurs in de wacht te slepen.

De docenten die in aanmerking wilden komen voor een beurs, konden kiezen tussen vier thema’s: Inclusief onderwijs, Bilding en identiteitsvorming, Verbinding met de samenleving en het vrije thema De waarde van weten.

Comenius 2020

Lettie Dorst, universitair docent bij taalkunde

Project: The value of machine translation in the multilingual academic community
Thema: De waarde van weten.

Vanwege de toenemende technologisering en globalisering van het Nederlandse hoger onderwijs, wil de Faculteit der Geesteswetenschappen extra aandacht besteden aan nieuwe digitale vaardigheden van studenten. Een van die vaardigheden betreft machinevertaling. De Universiteit Leiden gaat daartoe een leertraject en een online-toolkit ontwikkelen, implementeren en evaluerenvoor het vertalen en onderzoeken van machinevertalingen. Het leertraject stelt bachelorstudenten in staat om bronnen voor opdrachten en papers te vinden, te begrijpen en te gebruiken. De toolkit biedt training in het gebruik van online-systemen, en modules over theorie en onderzoek, en over het corrigeren en herzien van output.

Comenius 2020

Suzanne Mol, universitair docent bij pedagogiek

Project: Effectief onderwijs voor alle studenten
Thema: Inclusief onderwijs

Doel van dit project is om instructies inclusiever en toegankelijker te maken, zodat het onderwijs ook aansluit op de leer- en ondersteuningsbehoeften van studenten met functiebeperkingen, studenten met een niet-westerse achtergrond, en eerste-generatiestudenten. Het model Universal Design of Instruction (UDI) lijkt hiervoor veelbelovend. Aan de hand van twee faculteitsbrede experimenten onderzoekt de Universiteit Leiden de impact van UDI op leerprestaties en studentbetrokkenheid. De resultaten kunnen de basis vormen voor grootschalige implementatie van UDI in het hoger onderwijs.

De Comenius-onderwijsbeurzen worden bekostigd door het ministerie van OCW, de uitvoering is neergelegd bij het Nationaal Regie Orgaan Onderwijsonderzoek (NRO), onderdeel van NWO. Door excellent en bevlogen docentschap expliciet te waarderen, wil de overheid een bijdrage leveren aan meer gevarieerde carrières van docenten en onderzoekers op universiteiten en hogescholen.

Een Comenius Senior Fellows-beurs bedraagt 100.000 euro waarmee docenten hun visie en plannen voor een innovatie of verbetering in hun opleiding kunnen realiseren. Projecten hebben een looptijd van minimaal 24 maanden en de projectleiders zijn ervaren onderwijsprofessionals met minimaal 5 jaar onderwijservaring.

Het NRO kent ook beurzen toe van 50.000 euro aan jonge docenten en beurzen van 250.000 euro aan leiders in het hoger onderwijs. Tenslotte subsidieert het NRO onderzoek naar onderwijs.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.