Universiteit Leiden

nl en

Publicatie

Het belang van voorlezen en zelf lezen voor kinderen en adolescenten

Is ervaring met het voorlezen en zelf lezen van boeken nog van belang voor kinderen en adolescenten? De nieuwe meta-analyse van Suzanne Mol beoogt hier antwoord op te geven door een recente set studies over (voor)leeservaring op kwantitatieve wijze samen te vatten. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Stichting Lezen, die het Nederlandstalige rapport op hun website gepubliceerd heeft.

Auteur
Suzanne Mol
Datum
12 januari 2023
Links
Het belang van voorlezen en zelf lezen voor kinderen en adolescenten

Uit het onderzoek blijkt dat jonge kinderen meer woorden, letters en klanken kennen naarmate ze thuis meer voorleeservaring hebben opgedaan. Voorleeservaring lijkt sterker samen te hangen met woordenschat en receptieve woordenschat in het bijzonder, dan met de ontluikende geletterdheid. De leeservaring van basis- en middelbare scholieren lijkt vooral samen te hangen met woordenschat, woordherkenning - als onderdeel van technisch lezen- en leesbegrip. De rol van leeservaring is groter bij leesbegrip dan bij leesplezier en de basisvaardigheden van lezen.

De meta-analyse bevat alleen correlationeel onderzoek. Daardoor kunnen er geen causale conclusies getrokken worden. De resultaten kunnen betekenen dat kinderen die vaak boeken lezen er vaardiger in worden en er meer plezier in hebben. Het is eveneens mogelijk dat vaardige lezers vaker en met meer plezier lezen. Wel zijn de correlaties uit dit recente onderzoek vergelijkbaar positief als wat Suzanne in haar promotieonderzoek vond, waarvoor ze een meta-analyse uitvoerde met studies tot 2008 om het belang van (voor)lezen te onderzoeken.

Het nieuwe onderzoek bevestigt dus dat het nog steeds van belang is voor de taal- en leesvaardigheid van kinderen en adolescenten dat ze boeken lezen en van jongs af aan krijgen voorgelezen.

Download de factsheet van dit onderzoek ››

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.