Universiteit Leiden

nl en

Rob Nelissen

Hoogleraar Orthopedie

Naam
Prof.dr. R.G.H.H. Nelissen
Telefoon
+31 71 526 3606
E-mail
r.g.h.h.nelissen@lumc.nl

Rob G.H.H. Nelissen is hoogleraar Orthopedie en afdelingshoofd Orthopaedie (Orthopedie, Revalidatiegeneeskunde en Fysiotherapie) van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Daarnaast is hij Medical Delta hoogleraar, verbonden TU Delft (vakgroep Biomechanical Engineering).

Meer informatie over Rob Nelissen

Rob G.H.H. Nelissen is hoogleraar Orthopedie en afdelingshoofd Orthopaedie (Orthopedie, Revalidatiegeneeskunde en Fysiotherapie) van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Daarnaast is hij Medical Delta hoogleraar, verbonden TU Delft (vakgroep Biomechanical Engineering).

Orthopedie

Wereldwijd worden ongeveer 3 miljoen heup-, knie-, schouder etc prothesen geplaatst. Loslating is een van de grote problemen (10 % na 10 jaar), die leidt tot invaliderende pijnklachten, met verlies van onafhankelijkheid (lopen, ADL beperkingen, nachtpijn). Elk jaar komen nieuwe innovatieve implantaten op de markt, waarbij onvoldoende of geen klinische evaluatie heeft plaats gevonden (CE nog FDA markering garandeert klinische effectiviteit)  Dit heeft tot gevolg dat er onnodige prothese falen optreedt. De Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI) is opgericht door Prof Nelissen en Brand. De LROI (2018 > 600.000 implantaten en een compleetheid van 99%) is een kwaliteitsregister om implantaat falen te monitoren, maar ook terug te koppelen aan de orthopeden (dit gebeurd door de Nederlandse Orthopaedische Vereniging, NOV). Hierdoor ontstaat een optimale zorg voor de patiënt.

Het liefst wordt implantaat falen bij een nieuw, innovatieve prothese niet pas na 5 jaar (via LROI), maar al na 1 jaar ontdekt, zodat minder patiënten worden bloot gesteld aan een minder goed functionerende prothese. Dit kan met RSA (3D radiologiemetingen), deze is in Leiden en Lund ontwikkelt. Met RSA kon tot 0.1mm en 0.1° nauwkeurig gemeten worden, deze migratie metingen van 1 jaar zijn voorspellend van de prothese loslating na 10 jaar in 90% van de prothesen. De afdeling heeft wereldwijd een leidende rol in RSA, in 2017 werd een internationaal RSA netwerk opgericht. In Denemarken wordt elke prothese operatie met RSA verricht (overheidsproject), waarbij de Leidse modelbased RSA software wordt gebruikt.

Tenslotte zijn twee regionale netwerken opgebouwd, een voor uitkomsten na heup- en knieprothesen (>6000 patiënten, LOAS, Leiden Longitudinal OsteoArthritis Study) en met infectieziekten een regionaal prothese infectie netwerk.

Volgend uit het bovenstaande is de onderzoekslijn afgestemd op (het behouden) van mobiliteit van patiënten met twee thema’s

I Prognostisch klinisch modelleren door:

    A Prospectieve populatie netwerken

    B Optimalisatie doelmatigheid interventies en implementatie

II Optimalisatie Klinische Uitkomsten (met TUDelft)

   A Technologische innovatieve diagnostica en interventies minimaal invasieve refixatie prothesen; prothese infecties; kinematische analyse

Wetenschappelijke carrière

Rob G.H.H. studeerde Geneeskunde en promoveerde in Leiden. De titel van zijn proefschrift (promotores Rozing / Brand) was: ‘Fundamental aspects of the clinical evaluation of total joint prosthesis’.
Na zijn opleiding tot orthopedisch chirurg (Leiden) deed hij een total joint fellowship in the VS (UCLA, CA en Toledo, OH).
In 1194 werd hij staflid op de afdeling Orthopaedie van het AZL (later LUMC). In 2000 werd hij plaatsvervangend opleider.
In 2005 werd hij hoogleraar Experimentele Orthopedie, de titel van zijn oratie was Migratie=Integratie. (de leeropdracht werd later Orthopedie). Hij werd opleider Orthopedie in 2006.

Hij was tot februari 2018 voorzitter van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV, 1450 leden). Hij is mede-oprichter en momenteel voorzitter van de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI). Een kwaliteits- en traceerbaarheidsregister (artikel en lot nummer)  van orthopedische implantaten en de patiënt uitkomsten (PROM) van deze ingrepen.
Als voorzitter van NORE (Network of Orthopaedic Registries of Europe), een EFORT commissie (European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology) houdt hij zich ook internationaal bezig met de kwaliteit van orthopedische Implantaten. Daarnaast is hij actief met het landelijk initiëren en uitvoeren van zorgevaluatie onderzoek binnen de orthopedie. Vanuit die hoedanigheid is hij ook actief met internationale vergelijkingen tussen patiënt uitkomsten na heup- knie en andere implantaten (o.a. ICHOM en OECD initiatieven).

Belangrijkste (> 1 milj €) gehonoreerde aanvragen:
•    Aanvraag en participatie in FP6 en FP7 EU onderzoeksprogramma’s (i.e. MXL, DeSSOS). 
•    LLP Langlopend Reumafonds onderzoeksprogramma (tot 2018 1.3 milj €).

Prijzen en eervolle benoemingen

 • Tweejaarlijkse Anna-prijs voor Innoverend Orthopedisch onderzoek (1996)
 • Adjunct professor at Dalhousie University, Halifax, Canada
 • Honorary McNab Lecture Canadian Orthopaedic Research Society (2015) .
 • Medical Delta Professor at Delft University of Technology, department of Biomechanical Engineering since 2016
 • Honorary Lecture Australian&New Zealand Orthopaedic Research Society (2017)
 • Honorary Duthie day Lecture at NDORMS Orthopaedics (Oxford, 2017)
 • Lid stuurgroep OECD (www.OECD.org) patient outcome na heup- en knievervangingen

Hoogleraar Orthopedie

 • Faculteit Geneeskunde
 • LUMC - Medische Faculteit Leiden
 • Divisie 1
 • Orthopedie

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Kamernummer J11-R

Contact

Publicaties

 • Landelijk Register Orthopedische Implantaten (LROI) adviseur bestuur (voormalig voorzitter 2007-2021, mede-oprichter)
 • Europese commissie DG SANTÉ Expert / Chair thematic Expert panel Orthopaedics, trauma. Voorzitter evalautie commissie nieu
 • Europese commissie DG SANTÉ Observer (expert) CIE workgroup of MDCG (Medical Device Coordination Group)
 • International Steering Committee ICHOM (Osteoarthritis) Lid
 • Landelijk Register Orthopaedische Implantaten (LROI) voorzitter
 • Medical Devise Epidemiology Network of the FDA (Federal Drug an Food Administration), USA Co-chair
 • Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) voorzitter
 • Network Orthopedic Reg. Europe chairman
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.