Universiteit Leiden

nl en

Pieter Hiemstra

Hoogleraar Longziekten, in het bijzonder de celbiologie en immunologie van longziekten

Naam
Prof.dr. P.S. Hiemstra
Telefoon
+31 71 526 3848
E-mail
p.s.hiemstra@lumc.nl
ORCID iD
0000-0002-0238-5982

Pieter S. Hiemstra is hoogleraar Celbiologie en Immunologie van Longziekten, en hoofd van het Laboratorium voor Respiratoire Celbiologie en Immunologie van de afdeling Longziekten van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Verder is hij o.a. voorzitter van Assembly 3 (Basic and Translational Sciences) van de European Respiratory Society (ERS), Section Editor Basic Science van de European Respiratory Journal, en voorzitter van de Wetenschappelijke Adviescommissie van het Longfonds. Pieter Hiemstra is in 2014 verkozen als Fellow van de European Respiratory Society (ERS), de grootste longziekten vereniging ter wereld.

Meer informatie over Pieter Hiemstra

Celbiologie and Immunologie van Longziekten

De celbiologie en immunologie van longziekten vormen een fascinerend onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. Onderzoek in dit vakgebied is niet alleen van groot belang voor ons inzicht in longaandoeningen, maar ook voor de preventie, en de huidige en toekomstige behandeling van deze ziekten. Hiemstra werkt hieraan in een inspirerende omgeving: een klinische afdeling die een ontmoetingsplaats vormt voor basaal, translationeel en klinisch wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek van Hiemstra richt zich voornamelijk op chronisch obstructieve longziekten (COPD) en astma, en sinds kort ook op longkanker. Binnen dit onderzoek nemen de epitheelcellen die de luchtwegen en longblaasjes bekleden een centrale plaats in. Inzicht in het functioneren van deze cellen is essentieel voor het begrijpen van chronische ontsteking, herstel van beschadigd longweefsel en longkanker. 

Verder beschouwt Hiemstra het onderwijs aan studenten biomedische wetenschappen en geneeskunde als een belangrijke taak, waarbij hij er waarde aan hecht studenten te overtuigen van het belang van fundamenteel inzicht in ziekteprocessen voor de geneeskunde. Het enthousiast maken van studenten voor wetenschappelijk onderzoek is een uitdagende opdracht. Van 2007-2013 was Hiemstra voorzitter van de Opleidingscommissie Biomedische Wetenschappen van het LUMC. 

Wetenschappelijke carrière

Pieter S. Hiemstra studeerde Medische Biologie aan de Universiteit van Utrecht. In 1988 promoveerde hij aan de Universiteit van Leiden op het proefschrift “Activation of the alternative pathway of the complement system by immunoglobulin A” bij de Faculteit Geneeskunde (afdeling Nierziekten). Na een jaar als post-doc bij de afdeling Nierziekten en Reumatologie te hebben gewerkt, werkte hij van 1988 tot 1992 bij de afdeling Infectieziekten aan de biologie van fagocyten. In die periode werkte hij ook gedurende 5 maanden bij de University of California in Los Angeles (UCLA, USA) waar zijn interesse voor antimicrobiële peptiden ontstond. In 1992 werd hij hoofd van het laboratorium van de afdeling Longziekten, eerst als universitair docent, en in 1994 als universitair hoofddocent. In 2004 volgde zijn benoeming als hoogleraar Celbiologie en Immunologie van Longziekten, en hij hield zijn oratie getiteld “Over grensbewaking en lange adem“ op 29 april 2005.

Prijzen en eervolle benoemingen

Pieter Hiemstra is in 2014 verkozen als Fellow van de European Respiratory Society (ERS), de grootste vereniging op het terrein van ter wereld.

Hoogleraar Longziekten, in het bijzonder de celbiologie en immunologie van longziekten

  • Faculteit Geneeskunde
  • Divisie 2
  • Longziekten

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Kamernummer C2-P

Contact

  • European Respiratory Journal Section Editor Basic Science
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.