Universiteit Leiden

nl en

Peter de Knijff

Hoogleraar Populatie- en Evolutiegenetica

Naam
Prof.dr. P. de Knijff
Telefoon
+31 71 526 9537
E-mail
p.de_knijff@lumc.nl
ORCID iD
0000-0002-0899-771X

Peter de Knijff is hoogleraar populatie- en evolutiegenetica bij de afdeling human genetica van het LUMC. Aldaar is hij ook, sinds 1994, hoofd van het forensisch laboratorium voor DNA onderzoek (FLDO).

Meer informatie over Peter de Knijff

Peter de Knijff is hoogleraar populatie- en evolutiegenetica bij de afdeling human genetica van het LUMC. Aldaar is hij ook, sinds 1994, hoofd van het forensisch laboratorium voor DNA onderzoek (FLDO).

Populatie- en evolutiegenetica

Als populatiegeneticus bestudeer je de complexe interactie tussen migratie en evolutie, en de gevolgen daarvan. Exact waar je naar kijkt hangt sterk af van de onderzoeks-context. In een archeologische context kun je populatie genetische inzichten gebruiken om, aan de hand van genetisch onderzoek aan skeletmateriaal, migratie- en demografische veranderingen binnen een bepaalde geografische- en temporale context te beschrijven en te verklaren. In een forensische context is populatie genetisch inzicht cruciaal om de invloed van genetische variatie binnen- en tussen bevolkingsgroepen te beschrijven en te gebruiken om op juiste wijze de statistische evaluatie van forensisch genetisch bewijs uit te voeren en te duiden. In de context van gezondheidszorg kan populatiegenetica van groot belang zijn om beter te begrijpen of- en hoe, populatie genetische variatie belangrijk kan zijn bij, bijvoorbeeld, de keuze van medicatie welke gevoelig kan zijn voor verschillende genetische varianten. 

Wetenschappelijke carrière

Het onderzoek van Peter de Knijff is niet alleen fundamenteel populatie-genetisch, maar ook gericht op het ontwikkelen van nieuwe forensische DNA analyse technieken. Hij was een van de grondleggers van het forensisch gebruik van variabele DNA kenmerken op het menselijke Y-chromosoom. Hij is ook een pionier ten aanzien van het forensisch gebruik van zgn. “massively parellel sequence” technieken. Hij begon, als research analist, in januari 1980 zijn wetenschappelijke carrière aan de Leidse Universiteit en promoveerde in Leiden op 4 juni 1992. Sinds 2005 is hij hoogleraar. Hij sprak zijn inaugurele rede, getiteld “Meehuilen met de wolven” uit op 23 juni 2006.

Hoogleraar Populatie- en Evolutiegenetica

  • Faculteit Geneeskunde
  • Divisie 4
  • Humane Genetica

Werkadres

LUMC Onderzoeksgebouw
Einthovenweg 20
2333 ZC Leiden
Kamernummer S5-P

Contact

Hoogleraar Populatie- en Evolutiegenetica

  • Faculteit Geneeskunde
  • Divisie 4
  • Humane Genetica

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

Contact

Publicaties

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.