Universiteit Leiden

nl en

Marcus de Ruiter

Hoogleraar Klinische en experimentele anatomie

Naam
Prof.dr. M.C. de Ruiter
Telefoon
+31 71 526 9308
E-mail
m.c.de_ruiter@lumc.nl

• Hoogleraar klinische en experimentele anatomie en werkzaam in het Leids Universitair Medisch Centrum. • Coördinator jaar 1 opleiding Geneeskunde • Voorzitter Museumcommissie, LUMC • Voorzitter Technology Enhanced Learning group, LUMC

Meer informatie over Marcus de Ruiter

Anatomie

3-Dimensionale kennis van het menselijk lichaam is onontbeerlijk voor iedere (bio)medicus. Anatomie behoort daarmee tot het rijtje essentiële basisvakken in studies zoals geneeskunde, biomedische wetenschappen, klinische technologie en paramedische beroepen.

Als hoogleraar klinische anatomie is het onderwijs in de anatomie, embryologie en histologie de belangrijkste taak. Het onderwijs wordt in nauwe samenwerking met de kliniek in een blended learning concept vormgegeven. Hiertoe ontwikkelen we onder andere digitale 3D modellen die met virtual reality en augmented reality technieken worden aangeboden, om anatomische kennis direct klinisch toe te passen in de dagelijkse praktijk.

Het onderzoek richt zich primair op het beter begrijpen van klinisch relevante aangeboren cardiovasculaire afwijkingen vanuit een ontwikkelingsbiologisch perspectief, met als doel de diagnostiek en behandeling te verbeteren en biomarkers te identificeren die voorspellend zijn voor het ziekteverloop. Met de huidige groep PhD studenten focussen wij op de bicuspide aortaklep, een klep met twee in plaats van 3 klepslippen. Een bicuspide aortaklep kan asymptomatisch zijn, maar ook leiden tot pathologische klepvernauwing of aortaverwijding (aneurysma). Een tweede focus is de embryonale ontwikkeling van het geleidingssysteem van het hart in relatie tot ritmestoornissen die gezien worden in kinderen en volwassen. Deze kennis zal helpen in het beter afstemmen van de huidige protocollen op de patiënt.

Prijzen en eervolle benoemingen

  • Prof. Dr G.J. Tammeling Onderwijsprijs voor beste docent 2016-2017

Hoogleraar Klinische en experimentele anatomie

  • Faculteit Geneeskunde
  • Divisie 4
  • Anatomie en Embryologie

Werkadres

LUMC Onderzoeksgebouw
Einthovenweg 20
2333 ZC Leiden
Kamernummer S1-P

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.