Universiteit Leiden

nl en

Koen Caminada

Wetenschappelijk directeur / Hoogleraar Empirische analyse van sociale en fiscale regelgeving

Naam
Prof.dr. C.L.J. Caminada
Telefoon
+31 71 527 7858
E-mail
c.l.j.caminada@law.leidenuniv.nl

Koen Caminada (1966) is hoogleraar Empirische analyse van sociale en fiscale regelgeving aan de Juridische faculteit van de Universiteit Leiden en wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Fiscale en Economische vakken.

Meer informatie over Koen Caminada

Leiden Law Blog

Koen Caminada (1966) is hoogleraar Empirische analyse van sociale en fiscale regelgeving aan de Juridische faculteit van de Universiteit Leiden en wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Fiscale en Economische vakken. 

CV (kort)

Hij is werkzaam aan de Afdeling Economie van het Instituut Fiscale en Economische Vakken. Hij is tevens fellow van het E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek te Leiden en fellow Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement (Netspar). Zijn proefschrift over De progressie van het belastingstelsel is verdedigd in 1997. Caminada studeerde economie aan de Erasmus Universiteit  Rotterdam (1986-1992) en de Katholieke Universiteit Leuven (1991-1992).

Hij is coördinator van het onderzoeksprogramma Hervorming van Sociale regelgeving van de Universiteit Leiden. Caminada is verder lid van de Board of Governors van de Foundation of International Studies on Social Security, lid van de Commissie inkomstenbelasting en toeslagen, en Academic Partner van het Centraal Planbureau. Recent publiceerde hij artikelen in International Journal of Social Welfare, Journal of Common Market Studies, International Social Security Review, Poverty & Public Policy, Atlantic Economic Journal, Tax Notes International, International Advances in Economic Research, International Tax and Public Finance en in nationale tijdschriften op het terrein van de (empirische) analyse van fiscaal en sociaal overheidsbeleid. Zijn publicaties en CV zijn hieronder te raadplegen.

Opleiding

 • Proefschrift over 'De progressie van het belastingstelsel', Universiteit Leiden, 7 januari 1997 
 • Algemene Economie, Erasmus Universiteit Rotterdam (1986-1992) 
 • Courses on Advanced Public Finance and Advanced Monetary Economics, Katholieke Universiteit Leuven, België (1991-1992) 

Hoofdfuncties

 • Hoogleraar Empirische analyse van sociale en fiscale regelgeving, Universiteit Leiden (2005-)  
 • Wetenschappelijk Directeur Instituut voor Fiscale en Economische vakken (2014-)   
 • Projectleider Onderzoeksprogramma Hervorming Sociale Zekerheid (2006-)    
 • Coordinator (deel)programma Hervorming van Sociale regelgeving (2008-) 
 • Lid facultaire Onderzoeksbestuur van het E.M. Meijers Instituut (2012-) 

Fellow

 • Research Fellow Leiden Law School (2000-) 
 • Honorary Fellow, Institute for Research on Poverty, University Wisconsin - Madison, april – juni 2009
 • Fellow Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement (Netspar), (2013-) 
 • Academic Partner CPB Netherlands Bureau of Economic Policy Analysis (2014) 

Overige functies 

 • Lid Belastingcommissie inkomstenbelasting en toeslagen (2012-2013). Klik hier voor het eindrapport Naar een activerender belastingstelsel
 • Extern lid Interdepartementale werkgroep presentatie en definitie koopkracht. Departementen SZW, Financiën, EZ, AZ, BZK en VWS, in nauwe samenwerking met Centraal Planbureau, en Centraal Bureau voor de Statistiek, Nibud en wetenschap (2013-heden) 
 • Bestuurslid Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën (2008-) 
 • Editor Department of Economics Research Memorandum, Universiteit Leiden (2000-) 
 • Lid redactie Tijdschrift voor Openbare Financiën (2007-) 
 • Lid Wetenschappelijke Adviesraad TPEdigitaal (2013-) 
 • Member Program Committee for the 2011 and 2014 Congresses of the International Institute of Public Finance (IIPF) (2015-)
 • Onafhankelijk beoordelaar beleidsdoorlichting Artikel 1 begroting Wonen Rijksdienst (Huurtoeslag). Commissie ingesteld door Minister Blok van Wonen en Rijksdienst (2015-) 
 • Lid Werkgroep Belastingherziening Sociaal-Economische Raad (2015-) 
 • Referee (among others): International Tax and Public Finance, FinanzArchiv, Journal of Income Inequality, Public Finance and Management, Journal of Applied Economics, Politics & Policy, Journal of European Social Policy, Poverty & Public Policy, Social Policy Administration, European Societies, Journal of World Economy (Revista de Economia Mundial), Marmara Journal of European Studies, European Journal of Political Research, Tijdschrift voor Openbare Financiën, en Tijdschrift voor Politieke Economie

Vakgebied

 • Empirische analyse van sociale en fiscale regelgeving 
 • Verdeling van baten en lasten van sociale zekerheid en pensioenen 
 • Fiscaal-economisch beleid en progressie van het belastingstelsel 
 • Inkomensverdeling en armoede 
 • Onderzoeksprogramma Hervorming Sociale Zekerheid 

Research Grants

 • SNS Reaal (1997-2003) 
 • Verbond van Verzekeraars (1999-2003) 
 • Stichting Instituut GAK (2004) 
 • Ministerie van Economische Zaken (2004/2005) 
 • Stichting Instituut GAK (2005-) 
 • Europese Commissie – competitie FP7 (2011-2012) 
 • Netspar (2011-2014) 
 • Chinese Research Counsel, twee promovendi voor 4 jaren: Chen Wang en Janet Wang (2011-2016) 
 • Netspar Medium Vision Grant voor het project ‘Pension savings and consumption needs of current and future retirees’; met Rob Alessie (Groningen), Marike Knoef (Leiden), Arthur van Soest (Tilburg), Adriaan Kalwij (Utrecht), Kees Goudswaard (Leiden), Pierre-Carl (Michaud University of Québec, Montreal), Viola Angelini (Groningen), Jochem de Bresser (Groningen), Jim Been (Leiden), Raun van Ooijen (Groningen) en Eduard Suari Andreu (Groningen) (2013-2017)
 • Netspar Topicality Project voor het project ‘Dynamiek en loonprofielen op de arbeidsmarkt en de toereikendheid van pensioenopbouw’; met Marcel Lever (Centraal Planbureau) (2015)

Visiting professor

 • Institute for Research on Poverty, University of Wisconsin - Madison, USA, april-juni 2009.
 • Xiamen University Tan Kah Kee College, Xiamen, China, december 2013.
 • School of Public Finance, Central University of Finance and Economics, Beijing, China, november 2015 en mei 2016.
 • Institute of Finance and Economics, Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai, China, mei, 2016.

Promovendi

 • 2002-2008. A.R. Spanjer, ‘Structural and regulatory reform of the European natural gas market. Does the current approach secure the public service obligations?', promotie 17 december 2008. 
 • 2006-2011. O.P. van Vliet, 'Convergence and Europeanisation: The Political Economy of Social and Labour Market Policies', promotie 29 juni 2011. 
 • 2012. Mark Humprey-Jenner, ‘Establishing an Effective Dialog between Courts and Agencies’, promotie 16 april 2013. 
 • 2010-2015. Chen Wang, ‘Essays on trends in income distribution and redistribution in affluent countries and China’, promotie 19 februari 2015. 
 • 2010-2015. J. Been, ‘Pensions, Retirement, and the Financial Position of the Elderly’, promotie 30 april 2015. 
 • 2011-2015. S. Thewissen, ‘Growing apart. The political economy of income inequality and social policy development in affluent countries’, promotie 29 september 2015. 
 • 2014-heden. L. Kools, werktitel: 'Pension adequacy: an empirical analysis of wellbeing and savings'. 
 • 2012-heden. Jinxian Wang, ‘Trends in social assistance, minimum income benefits and income polarization in an international perspective', manuscript goedgekeurd. 
 • 2007-heden. H. Nijboer, werktitel: 'Restructuring responsibilities in the Dutch social security system’. 

Refereeing (journals)

International Tax and Public Finance, International Journal of Social Welfare, International Journal of Comparative Sociology, Journal of Income Inequality, Journal of Applied Economics, Politics & Policy, Journal of European Social Policy, Poverty & Public Policy, Social Policy Administration, European Societies, European Journal of Political Research, European Journal of Political Research, FinanzArchiv, Public Finance and Management, Marmara Journal of European Studies, Journal of World Economy, Journal of European Public Policy, Journal of Common Market Studies, Journal of Social Policy, Policy & Politics, Dutch Journal of Political Economy

Onderwijs

 Doceert o.a.: 

Recente onderzoekspresentaties / thema’s

 • Inkomensverhoudingen en belastingpolitiek in Nederland pdf
 • Failed Tax Reform: Rethinking Tax Policy Priorities (Workshop Political Economy, June 29th 2016) pdf
 • Belasting van topinkomens en vermogen pdf 
 • Belastingplan 2016: ambities niet waargemaakt pdf
 • Toereikendheid pensioeninkomens in Nederland (in internationaal perspectief) pdf 
 • Sociaal leenstelsel, op zoek naar welvaartsverhogende belastingpolitiek pdf 
 • Ontwikkeling van inkomensongelijkheid en herverdeling in 20 landen pdf 
 • Ontwikkeling van armoede(reductie) rondom kinderen door sociale zekerheid in OECD-landen pdf
 • Ontwikkeling van armoede(reductie) door sociale zekerheid in OECD-landen pdf 
 • Invloed van de economie en politiek op hervorming werkloosheidsuitkeringen in 27 Europese landen pdf 
 • Dimensions of Global Income Inequality - Expertmeeting pdf

Wetenschappelijk directeur / Hoogleraar Empirische analyse van sociale en fiscale regelgeving

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut Fiscale en Economische vakken
 • Economie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer A253

Contact

 • Belastingcommissie inkomstenbelasting en toeslagen Lid
 • CPB Netherlands Bureau of Economic Policy Analysis CPB Academic Partner
 • Foundation of International Studies on Social Security (FISS) Board of Governors
 • Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën Bestuurslid
 • Program Committee for the Congress of the International Institute of Public Finance Member 2011 and 2014
 • Tijdschrift Politieke Economie Digitaal Lid Wetenschappelijke Adviesraad
 • Bisdom Rotterdam Lid Raad voor Economische Aangelegenheden
 • Stichting Sportaccommodatie Rijswijksche Hockey Club Voorzitter