Universiteit Leiden

nl en

Katja Zeppenfeld

Hoogleraar Cardiologie, in het bijzonder klinische elektrofysiologie

Naam
Prof.dr. K. Zeppenfeld
Telefoon
+31 71 526 9111
E-mail
k.zeppenfeld@lumc.nl
ORCID iD
0000-0002-7034-1017

Katja Zeppenfeld is hoogleraar klinische electrofysiologie en hoofd van het klinisch electrofysiologisch onderzoeks & behandelcentrum Leiden. Daarnaast bekleed zijn verschillende bestuurlijke functies binnen de European Heart Rhythm Association (EHRA).

Meer informatie over Katja Zeppenfeld

Klinische elektrofysiologie

Haar leerstoel betreft klinische elektrofysiologie, in het bijzonder het onderzoek naar en de behandeling van complexe hartritmestoornissen. Daarmee bevinden haar academische acvitiviteiten zich op het snijvlak van geneeskunde, natuurkunde en biologie. Klinische elektrofysiologie betreft wellis waar een relatief jong vakgebied, maar is qua ontwikkeling de laatste jaren in een stroomversnelling geraakt door technologische vernieuwingen en een verdere toename in de vraag naar effectieve behandelingen van hartritmestoornissen. Desondanks blijven deze stoornissen een groot klinisch probleem mede door een gebrek aan kennis en breed inzetbare effectieve behandelingsmethoden. Wat haar drijft en iedere dag motiveert is om de onderliggende mechanismen te begrijpen, de kennis rechtstreeks in de praktijk te brengen en over te brengen op de nieuwe generatie van klinische elektrofysiologen.

Wetenschappelijke carrière

Katja Zeppenfeld studeerde Geneeskunde aan de Universiteit van Bochum (Duitsland) en de Universiteit van London (Engeland). Na afrondingen van haar studies (summa cum laude) specialiseerde zij zich tot internist en interventiecardioloog en startte gelijktijdig haar promotieonderzoek binnen de neuroelektrofysiologie, eveneens aan de Universiteit van Bochum. Na het behalen van haar doctoraat (cum laude) in 2002, specialiseerde zij zich verder in de klinische elektrofysiologie van het hart, waarna zij naar Leiden verhuisde om daar de klinische elektrofysiologie verder uit te bouwen en nieuwe richting te geven. Daartoe is zij vervolgens, in 2006, tijdelijk werkzaam geweest in Brigham and Women’s hospital (Harvard Medical School) in Boston (U.S.A.). In de jaren daarna heeft zij verschillende nieuwe onderzoeklijnen opgezet en tot een succes gemaakt en werd, mede daardoor, in 2012 benoemd tot hoogleraar in de klinische elektrofysiologie. In de zomer 2013 sprak zij haar oratie uit, getiteld “het netwerk kortgesloten”. Belangrijke onderzoekslijnen betreffen onderzoek naar mechanisme en behandeling van complexe kamerritmestoornissen en ritmestoornissen bij patienten met aangeboren hartafwijkingen. Het succes van deze en andere onderzoekslijnen blijkt, onder andere, uit het aantal wetenschappelijke publicaties in gerenommeerde vakbladen, het aantal editorial comments, reviews en boekhoofdstukken, alsmede het grote aantal invited lectures op internationale congressen, inclusief het prestigieuze Paul Wood Lecture (Imperial College London). De integratie van top klinische zorg met innovatief en toepasbaar onderzoek maakt dat zij zowel onderzoekers als clinici op succesvolle wijze kan begeleiden en heeft daarmee (inter)nationale erkenning gekregen. Dit heeft er tevens in geresulteerd dat zij vanuit heel Europa patiënten krijgt doorverwezen voor behandeling van complexe ritmestoornissen. Sinds haar benoeming heeft zij meer dan 12 promovendi begeleidt in hun wetenschappelijke training en meer dan 20 internationale fellows qua klinische opleiding.

Buiten haar eigen centrum is Katja Zeppenfeld ook veelvuldig betrokken bij tal van educatieve en wetenschappelijke organisaties, comités en vakbladen op het gebied van elektrofysiologie. Zo was zij, onder andere, voorzitter van de Europese commissie Certificatie Klinische Elektrofysiologie en Device therapie voor artsen, technici en allied professionals tussen 2011 en 2015. Tevens was en is zij leidend in de organisatie en invulling van vele nationale en internationale wetenschappelijke congressen, in het bijzonder de European Heart Rhythm Association en de Heart Rhythm Society USA. Daarnaast wordt haar expertise gevraagd bij het opstellen van internationale richtlijnen voor de behandeling van ritmestoornissen bij congenitale en verworven hartafwijkingen.  Met betrekking tot vakbladen is Katja Zeppenfeld associate editor geweest bij de Journal of the American College of Cardiology: Clinical Electrophysiology en is actief binnen de editoral board van verschillende bladen, zoals Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology. Sinds februari 2018 is Prof. Zeppenfeld gastprofessor aan Vanderbilt, Nashville, US en honorary professor Aarhus University Hospital.

Hoogleraar Cardiologie, in het bijzonder klinische elektrofysiologie

 • Faculteit Geneeskunde
 • LUMC - Medische Faculteit Leiden
 • Divisie 1
 • Hartziekten

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

Contact

Publicaties

 • AHA Vice-Chairperson: AHA scientific statement Arrhythmias in repaired tetralogy of Fallot
 • Arrhythmia & Electrophysiology Review Member of the Editorial Board
 • Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology Member of the Editorial Board
 • European Heart Rhythm Association Co-Chairperson: EHRA consensus om management of electrical storm
 • European Heart Rhythm Association Course director/faculty - Advanced EP course, with focus on VT Ablation
 • European Heart Rhythm Association Member of the Scientific Documents Committee
 • European Heart Rhythm Association Member writing committee: Pre- and Postprocedural Cardiac Imaging in Electrophysiology
 • European Society of Cardiology Chairperson of the Task Force: 2022 ESC Guidelines
 • European Society of Cardiology Member of the ESC congress Program Committee
 • Frontiers in Cardiac Electrophysiology Member of the Editorial Board
 • HRS NMD Member writing committee: HRS NMD Consensus Statement
 • University of Aarhus, Denmark Honorary Professor in Cardiology
 • University of Bordeaux Member of the Scientific Advisory Board, Liryc, electrophysiology and heart modeling institute
 • European Society of Cardiology EHRA Board member, Committee chair EHRA certification
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.