Universiteit Leiden

nl en

Joop van Gerven

Hoogleraar Klinische Neuropsychofarmacologie

Naam
Prof.dr. J.M.A. van Gerven
Telefoon
+31 71 526 9111
E-mail
j.m.a.van_gerven@lumc.nl
ORCID iD
0000-0002-1444-7415

Er is een toenemende behoefte aan behandeling van neurologische en psychiatrische aandoeningen. Geneesmiddelontwikkeling wordt echter steeds moeilijker, ondanks stijgende kosten. De resultaten van veelbelovende experimentele geneesmiddelen vallen dikwijls tegen tijdens klinische studies. Vaak speelt een gebrekkige overgang van preklinisch naar klinisch geneesmiddelonderzoek hierin mee. Ik probeer daar op diverse manieren iets aan te doen. Geneesmiddelontwikkeling is complex en multidisciplinair, en onderwijs aan studenten en assistenten uit klinische en preklinische richtingen is essentiëel. Met nieuwe onderzoeksmodellen worden gewenste en ongewenste effecten van nieuwe middelen beter voorspeld. Dit wordt op het CHDR in de praktijk gebracht door middel van geneesmiddelonderzoek en advisering, in nauwe samenwerking met farmaceutische industriëen en de universiteit.

Op 21 juni 2005 sprak hij zijn oratie uit, getiteld: 'Het benevelde brein: de Delyside-challenge-test van Sandoz'.

Hoogleraar Klinische Neuropsychofarmacologie

  • Faculteit Geneeskunde
  • Divisie 3
  • Neurologie

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

Contact

Publicaties

  • British Association of Psychopharmacology internationaal redactielid
  • Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) voorzitter
  • Centre for Human Drug Research, Leiden research director
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.