Universiteit Leiden

nl en

Joop van Gerven

Hoogleraar Klinische Neuropsychofarmacologie

Naam
Prof.dr. J.M.A. van Gerven
Telefoon
+31 71 526 9111
E-mail
j.m.a.van_gerven@lumc.nl
ORCID iD
0000-0002-1444-7415

- Hoogleraar klinische neuropsychofarmacologie - Voorzitter Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO)

Meer informatie over Joop van Gerven

  • Hoogleraar klinische neuropsychofarmacologie
  • Voorzitter Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO)

Klinische neuropsychofarmacologie

De leerstoel klinische neurofarmacologie is gericht op onderzoek naar geneesmiddelen voor aandoeningen van het centrale zenuwstelsel, en op de ontwikkeling van methoden om deze middelen te onderzoeken. Daarnaast wordt klinisch neuropsychofarmacologisch) onderwijs ontwikkeld en gegeven aan studenten en assistenten in opleiding tot neuroloog, psychiater of apotheker.

Deze activiteiten worden uitgevoerd vanuit het Centre for Human Drug Research (CHDR), in nauwe samenwerking met innovatieve farmaceutische bedrijven en met klinische afdelingen binnen het LUMC (m.n. psychiatrie, neurologie, anesthesie); alsmede met andere Leidse onderzoeksinstellingen (LACDR (PK/PD-modeling), LIBC (fMRI)) en universiteiten (m.n. Technische Universiteit Twente (neurofysiologie), en Universiteit Maastricht (psychofarmacologie)).

Academische leerweg

Joop van Gerven promoveerde in 1990 in Leiden op een proefschrift over diabetes mellitus. Zijn opleiding neurologie volgde hij aan wat nu het Erasmus MC Rotterdam heet. Vanaf 1994 werkte hij bijna 25 jaar als neuroloog in het LUMC.
In 1994 werd hij ook Director CNS Research bij het CHDR in Leiden. In 1997 werd hij formeel gecertificeerd als klinisch farmacoloog.
Sinds 2004 is hij hoogleraar klinische neuropsychofarmacologie aan de Universiteit Leiden. Op 21 juni 2005 sprak hij zijn oratie uit, getiteld ‘Het Benevelde Brein’.
Hij publiceerde meer dan 200 artikelen en hoofdstukken over vroege ontwikkeling van geneesmiddelen voor aandoeningen van het centrale zenuwstelsel.
Hij is bestuurslid geweest van diverse binnen- en buitenlandse wetenschappelijke organisaties, redactielid van tijdschriften, en was en is in allerlei hoedanigheden (organisator, presentator, sessievoorzitter) actief bij een groot aantal congressen en symposia.
Sinds 2011 is hij als klinisch farmacoloog-lid en vicevoorzitter aan de CCMO verbonden, en sinds 2016 als voorzitter van de commissie.

Hoogleraar Klinische Neuropsychofarmacologie

  • Faculteit Geneeskunde
  • Divisie 3
  • Neurologie

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

Contact

  • British Association of Psychopharmacology internationaal redactielid
  • Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) voorzitter
  • Centre for Human Drug Research, Leiden research director
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.