Universiteit Leiden

nl en

Joanne Mouthaan

Universitair hoofddocent

Naam
Dr. J. Mouthaan
Telefoon
+31 71 527 6781
E-mail
j.mouthaan@fsw.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0003-2491-7457

Joanne Mouthaan is universitair docent en onderwijscoördinator bij de sectie Klinische Psychologie. Ze bestudeert de psychologische effecten van trauma.

Meer informatie over Joanne Mouthaan

Joanne Mouthaan is universitair docent en onderwijscoördinator bij de sectie Klinische Psychologie. Ze bestudeert de psychologische effecten van trauma..

Onderzoek naar trauma

Mouthaans onderzoek richt zich op preventie en voorspelling van psychologische reacties op trauma. Daarnaast onderzoekt ze suïcidepreventie, het welzijn van studenten en technologische innovaties in (de opleiding van) de GGZ, bijvoorbeeld via e-health en e-learning.

In 2015 ontving ze de Jan van Dijk Victimology and Victims' Rights Award voor haar proefschrift "Injured Bodies, Injured Souls?" over de voorspelling en preventie van traumagerelateerde psychologische symptomen na letsel. 

Ze maakt deel uit van het International Consortium on Prediction of Posttraumatic Stress Disorder (ICPP) en de CONNECT Research Group onder het ADJUST Study Consortium over psychosociale reacties van de COVID-19 pandemie.

Projecten

Joanne Mouthaan is projectleider van het project E-learning Suïcidepreventievaardigheden voor psychologen in opleiding als onderdeel van de Derde Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025. Samen met dr. Vivian Kraaij ontving Mouthaan subsidie voor de ontwikkeling van een e-learning voor online behandelvaardigheden (FSW Grass Shoots, 2018).

Onderwijs

Als onderwijscoördinator van de afdeling ziet ze toe op de coördinatie van het onderwijs van de sectie Klinische Psychologie in het bachelor, master en post-master curriculum. Ze doceert theoretische, methodologische en klinische vaardigheden, begeleidt bachelor- en masterscripties en coördineert de master-keuzevakken E-health Interventions in Mental Health Care en Trauma and Mental Health.

Samenwerkingen

Joanne Mouthaan is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychotrauma (NtVP), voorzitter van de European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS), en redactielid van het European Journal for Psychotraumatology.

Beurzen en prijzen

 • FSW Casimirprijs voor onderwijsvernieuwing voor de implementatie van een e-learning voor suïcidepreventievaardigheden voor bachelor en master Psychologie (2023)
 • Nationale Agenda Suïcidepreventie 2021-2025 projectsubsidie voor Ontwikkeling E-learning voor Suïcidepreventievaardigheden voor GGZ-personeel in opleiding (2020)
 • Subsidie Universiteit Leiden Faculteit Sociale Wetenschappen Grass Shoots voor ontwikkeling e-learning module voor online behandelvaardigheden (2018)
 • Genomineerde voor Instituut voor Psychologie onderwijsprijs van de Faculteit der Sociale Wetenschappen, Universiteit Leiden (2018; 2021; 2022)
 • Jan van Dijk Victimology and Victims' Rights Award voor proefschrift "Injured Body, Injured Soul? Predicting and Preventing Posttraumatic Stress Disorder After Injury" (2015)
 • Nederlandse Organisatie voor Gezondheidsonderzoek en Ontwikkeling (ZonMw) Doelmatigheidsbeurs (2005)
 • Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving (2005)

Universitair hoofddocent

 • Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • Instituut Psychologie
 • Klinische Psychologie

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 2B43

Contact

Publicaties

 • Nederlandstalige vereniging voor psychotrauma (NtVP) Lid van de werkgroep communicatie
 • European Society for Traumatic Stress Studies President
 • Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma Voorzitter
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.