Universiteit Leiden

nl en

#ZEPPELIN-onderzoek: wat weet jij over suïcidepreventievaardigheden?

In #ZEPPELIN draait het om studenten die uiteindelijk GGZ-professionals worden. We zijn op zoek naar hbo, bachelor, master- en postmasterstudenten in de richting van bijvoorbeeld social work, verpleegkunde, (toegepaste) psychologie, geneeskunde, psychiatrie en psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog, PT, NKP, KP en OG.

Zelfmoordpreventie staat hoog op de agenda bij beleidsmakers, onderzoekers en professionals. Tegelijkertijd is het onderwerp zelfmoordpreventie nog niet structureel geborgd in de (post-master) opleidingen van professionals werkzaam in de GGZ.

Doel van #Zeppelin

Met het #ZEPPELIN-onderzoek willen we basiskennis, attitudes en competenties van opleidingen in de GGZ in beeld krijgen. Hiermee kunnen we leermodules in het onderwijs beter toespitsen op wat er nodig is.

Wat houdt het onderzoek in?

  • Je kunt meedoen als je 18 jaar of ouder bent en een opleiding volgt in één van de volgende richtingen: bachelor psychologie, master psychologie, postmaster psychologie (GZ, Psychotherapeut, Klinisch(neuro) psycholoog, Orthopedagoog Generalist), bachelor geneeskunde, postmaster geneeskunde gespecialiseerd in psychiatrie, bachelor pedagogische wetenschappen en hbo-opleidingen die leiden tot GGZ-hulpverlening (bijv. toegepaste psychologie, hbo verpleegkunde, hbo maatschappelijk werk).
  • Je vult eenmalig een vragenlijst van ca. 20 minuten in over jouw kennis en opvattingen over en professionele ervaring met zelfmoordpreventie in het kader van je opleiding.
  • Onder elke 25 deelnemers verloten we een VVV-waardebon van € 15.
    Eerstejaars psychologiestudent? Dan kun je ook meedoen voor 1 SONA credit.

Over #Zeppelin

Dit #Zeppelin-onderzoek vormt de opmaat tot structurele aandacht voor zelfmoordpreventie in het hoger beroepsonderwijs als onderdeel van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie, in een samenwerking met 113 en RINO-groep.

De eerste bevindingen van #ZEPPELIN

Wat weten studenten over suïcidepreventievaardigheden?

Van februari tot juli 2021 vulden 439 studenten de vragenlijst in, waarvan 83% vrouw en 86% tussen 18 en 29 jaar oud. Van de deelnemers volgen 311 een bachelorstudie, 64 een post-masteropleiding, 37 een masterstudie en 21 een hbo-studie. Psychologie is de meest gevolgde studie (n=343), gevolgd door geneeskunde/psychiatrie (n=38), pedagogiek (n=35) en programma’s op het gebied van maatschappelijk werk, sociaal-pedagogische hulpverlening en verpleegkunde (n=22). De meesten studeren aan de Erasmus Universiteit (43,7%), Universiteit Leiden (31,4%) of bij een Regionaal Instituut voor Nascholing en Opleiding (RINO) voor post-masteronderwijs (10%). Iets meer dan een kwart geeft aan stage-ervaring of werkervaring te hebben in de GGZ.

Studenten hbo- en post-masteropleiding schatten in dat ze meer weten over suïcidepreventie dan bachelor- en masterstudenten, en hadden gemiddeld meer kennisvragen goed. Ook voelen hbo’ers en post-masterstudenten zich kundiger en hebben ze meer vertrouwen in hun vaardigheden in het omgaan met suïcidale cliënten dan bachelor- en masterstudenten.

Een kwart van de studenten heeft tijdens de opleiding theorieles gehad over suïcidepreventie. Hiervan vond 40% deze ontoereikend om toe te passen in de praktijk. Vooral in de bacheloropleiding ontbraken deze lessen (16% tegenover resp. 33%, 37% en 58% van hbo-, master- en post-masterstudenten). Vaardigheidslessen op dit gebied zijn nog schaarser: slechts 33 van de 433 studenten hebben deze gekregen, maar deze lessen werden beter toepasbaar in de praktijk gevonden (26 van de 33 studenten).

Kennis over suïcidepreventie kwam behalve uit de opleiding ook door persoonlijke ervaring in de naaste omgeving (38%), werkervaring of stage (33%) of een zelfmoordpreventietraining (14%). Dit laatste was vaak een verplichting vanuit werk, opleiding of stage, maar voor een derde ook uit eigen beweging. Als vanzelfsprekend hangt de hoeveelheid relevante werkervaring samen met de verschillen tussen opleidingsniveaus.

Studenten positief tegenover het aanleren van kennis en vaardigheden

Maar over het algemeen staan studenten van alle opleidingsniveaus positief tegenover het aanleren van kennis en vaardigheden op dit gebied en zijn ze welwillend en gemotiveerd om hierin te worden opgeleid.

Vervolgonderzoek

Om een betere vergelijking te maken tussen studenten uit verschillende opleidingen, vindt eind 2021/begin 2022 vervolgonderzoek plaats.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.