Universiteit Leiden

nl en

Joan Hendrik Veelken

Hoogleraar Inwendige Geneeskunde, in het bijzonder de hematologie

Naam
Prof.dr. J.H. Veelken
Telefoon
+31 71 526 2267
E-mail
j.h.veelken@lumc.nl
ORCID iD
0000-0002-9108-3125

Hendrik Veelken is afdelingshoofd van de afdeling Hematologie en hoogleraar Interne Geneeskunde, in het bijzonder de Hematologie. Hiernaast bekleedt Hendrik Veelken de functie van wetenschappelijk coördinator van het LUMC Theme for Innovation “Cancer”.

Meer informatie over Joan Hendrik Veelken

Hematologie

Als wetenschappelijke discipline bestudeert de hematologie de functie en afwijkingen van het bloed, het bloedvormend systeem, en de lymfatische organen. Als geneeskundig specialisme richt Hematologie zich op de oorzaken, de diagnostiek, de behandeling, de nazorg en de preventie van ziekten van het bloed en van het lymfatisch systeem. 
In het LUMC concentreert hematologie zich in het bijzonder op de behandeling van kwaadaardige bloedziekten, waarbij de focus van het  onderzoek “precision hematology” is: de ontwikkeling van effectieve, persoonsgebonden behandelingen, gebaseerd op de kerncompetentie immunologie.

Het persoonlijk onderzoeksveld van Hendrik Veelken richt zich op precisie diagnostiek van hematologische tumoren met behulp van moderne genetische technologieën en op het ontrafelen van immunologische mechanismen bij het ontstaan van kwaadaardige aandoeningen van het immuunsysteem zoals maligne lymfomen.

Wetenschappelijke carrière

Hendrik Veelken behaalde zijn artsexamen in 1988 aan de Universiteit Mainz. In hetzelfde jaar promoveerde hij daar tot Dr. med. met zijn proefschrift “Monoklonale Antikörper gegen Mastcellinien der Maus: Entwicklung und funktionelle Untersuchungen”.
Vanaf 1989 t/m 1992 deed hij als postdoctoral fellow moleculair genetisch onderzoek bij de afdeling Pathologie van Harvard Medical School. In 1998 rondde hij de klinische opleiding in Hematologie en Medische Oncologie in het Universitair Medisch Centrum Freiburg af en kreeg de Habilitation (PhD equivalent) van de Medische Faculteit van de Universiteit Freiburg toegekend gebaseerd op zijn scriptie “Genetische Modifikation von somatischen Zellen ex vivo für den therapeutischen Einsatz in der Hämatologie und Onkologie”. 

Na een onderzoeksperiode vanaf 2000 aan de Stanford Universiteit werd hij in 2002 tot hoogleraar aan de Universiteit van Freiburg benoemd met als leeropdracht Medische Moleculaire Biologie.  In 2010 benoemde het LUMC hem tot hoogleraar afdelingshoofd Hematologie. Zijn oratie was getiteld “The new approach to lymphomas” op 29 augustus 2011.

Hoogleraar Inwendige Geneeskunde, in het bijzonder de hematologie

  • Faculteit Geneeskunde
  • Divisie 2
  • Hematologie
  • Hematologie algemeen

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Kamernummer C2-R

Contact

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.