Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Jelle Nijland

Universitair docent

Naam Mr.dr. J. Nijland
Telefoon +31 71 527 7889
E-mail j.nijland@law.leidenuniv.nl

Jelle Nijland is sinds juni 2016 als universitair docent Ondernemingsrecht aan het Instituut voor Privaatrecht, Afdeling Ondernemingsrecht verbonden.

Meer informatie Jelle Nijland

J. Nijland is afgestudeerd in de richtingen notarieel recht en civiel recht aan de Universiteit Leiden en in 2013 gepromoveerd aan deze universiteit op het proefschrift ‘De overheidsonderneming. Overheidsinvloed in kapitaalvennootschappen nader beschouwd’ waarin de rol die de overheid binnen de in Boek 2 BW geregelde rechtsfiguren speelt, centraal staat.

Hij adviseerde verschillende partijen over onderwerpen met betrekking tot overheidsinvloed binnen ondernemingen zoals ministeries en (organen van) staatsdeelnemingen. En in 2015 heeft hij een briefing verzorgd aan de enquêtecommissie Fyra ( rapport).

Hij is docent Ondernemingsrecht bij de afdeling Ondernemingsrecht en publiceert onder andere op het gebied van het ondernemingsrecht.

Geen relevante nevenwerkzaamheden