Universiteit Leiden

nl en

Jean-Pierre van der Rest

Hoogleraar Bedrijfswetenschappen

Naam
Prof.dr. J.I. van der Rest
Telefoon
+31 71 527 6135
E-mail
j.i.van.der.rest@law.leidenuniv.nl

Prof. dr. J.I. (Jean-Pierre) van der Rest is sinds 1 september 2014 werkzaam bij de Afdeling Bedrijfswetenschappen van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Hij is tevens promovendi-decaan voor de graduate school van de faculteit. Van der Rest (1972) studeerde economie aan de University of Durham en promoveerde aan Oxford Brookes op het onderwerp strategic pricing capabilities, waarover hij onder meer publiceerde in de Journal of Strategic Marketing. Prof. Van der Rest is lid van de Society for Empirical Legal Studies en de Behavioral Science & Policy Association en richt zich met zijn bedrijfswetenschappelijke onderzoek op empirische vraagstukken in de context van het recht, zoals ‘deceptive pricing & consumer protection law’, ‘behavioral pricing & mandatory disclosure law’, ‘pricing & privacy’ en ‘early informal reorganization, turnaround management & bankruptcy law’.

Meer informatie over Jean-Pierre van der Rest

Prof. dr. J.I. (Jean-Pierre) van der Rest is sinds 1 september 2014 werkzaam bij de Afdeling Bedrijfswetenschappen van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Van der Rest (1972) studeerde economie aan de University of Durham en promoveerde aan Oxford Brookes op het onderwerp strategic pricing capabilities, waarover hij onder meer publiceerde in de Journal of Strategic Marketing. Prof. Van der Rest is lid van de Society for Empirical Legal Studies en de Behavioral Science & Policy Association en richt zich met zijn bedrijfswetenschappelijke onderzoek op empirische vraagstukken in de context van het recht, zoals ‘deceptive pricing & consumer protection law’, ‘behavioral pricing & mandatory disclosure law’, ‘pricing & privacy’ en ‘early informal reorganization, turnaround management & bankruptcy law’.

Van der Rest is Associate Editor van de International Journal of Revenue Management. Daarnaast is hij lid van diverse internationale editorial boards boards. Hij ontving wetenschappelijke prijzen en subsidies voor zijn onderzoek en publiceerde in toonaangevende internationale tijdschriften zoals Journal of Strategic Marketing, European Journal of Operational Research, Service Science, Tourism Management, Cornell Hospitality Quarterly. Aan de Leiden Law School verzorgt hij de vakken Marketing Management, Strategic Management en Business Analytics. Daarnaast voert hij samen met prof. dr. Adriaanse de dagelijkse leiding over de afdeling Bedrijfswetenschappen.

Na jaren actief te zijn geweest op het vlak van prijs- en omzetoptimalisatie (revenue management), onder meer met onderzoek gericht op het vergroten van kennis over prijszetting, prijsstrategie en forecasting, werkt prof. Van der Rest momenteel aan een nieuwe onderzoekslijn gericht op consumentenbescherming (e.g., in het kader van prijszetting door middel van misleiding, gedragsinformatie, consumentenkeuzes en privacy, zie oratie.), zoals:

 • Van Boom, W.H., Van der Rest, J.I., Van den Bos, C., & Dechesne, M. (2016). Buyers Beware: Online Pricing in Operation! How the Framing of Mandated Behavioral Pricing Disclosure Influences Intention to Purchase. First Conference on Empirical Legal Studies in Europe (CELSE), 21-22 June, Amsterdam, NL.

Daarnaast is prof. Van der Rest al enige tijd betrokken bij sociaal wetenschappelijk onderzoek dat aansluit op de context van het insolventierecht – in het bijzonder 'informal reorganization' - ten behoeve van kennis over het insolventierecht, 'mediation en conflict management' en 'turnaround management'. Dit onderzoek richt zich op de vraag waarom bedrijven failliet gaan, hoe dit voorkomen kan worden en wat de rol van het (insolventie)recht daarin is. Deze onderzoekslijn richt zich op drie wetenschappelijke uitdagingen: (1) verdieping van het theoretisch raamwerk op basis van inzichten uit de sociale wetenschappen om zo gedragsassumpties die ten grondslag liggen aan het (privaat)recht beter te kunnen analyseren teneinde insolventievraagstukken (in het MKB) beter te leren begrijpen, verklaren of te voorspellen; (2) verbetering van de methodologische aanpak die in het onderzoeksveld wordt gehanteerd; en (3) het verschuiven van de huidige dominante aandacht voor herstructurering- en kostenvraagstukken bij de bestudering van MKB-bedrijven in financiële moeilijkheden naar meer aandacht voor vraagstukken rondom waardecreatie (strategie en marketing) en het genereren van omzet (i.e. het verzilveren van klantwaarde), onder meer in het licht van inzichten over de 'rescue culture'. Als voorverkenning op deze onderzoekslijn is verschenen:

--------------------------------------

Trefwoorden (“turnaround management”): Decline, Distress, Failure, Insolvency, Bankruptcy, Rescue Culture, Crisis Management, Financial Restructuring, Operational Restructuring, Downsizing, Work-Out, Mediation, ADR, Conflict Management, Recession, Recovery, Turnaround Management, Renewal, Reorganization, Change Management.

Trefwoorden (“empirical legal studies”): Mandated Disclosure, Information Regulation, Information Policy, Consumer Protection, Consumer Law, Informed Consent, Regulatory Failure, Privacy, Warning, Hindsight Bias, Director’s Liability.

Trefwoorden (“law firm management”): Lawyer, Law Firm, Entrepreneurship, Innovation, Big Data, Legal Analytics.

Hoogleraar Bedrijfswetenschappen

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut Fiscale en Economische vakken
 • Bedrijfswetenschappen

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B3.08

Contact

 • Boom W.H. van, Pluut H. & Rest J.I. van der (2018), Burgers over burgerlijk recht: Hoe gewone mensen denken over het toedelen van verantwoordelijkheden en verdelen van schade in civielrechtelijke casus, Ars Aequi 2018(2): 105-123.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Rest J.I. van der, Roper A. & Wang X.L. (2018), Why is a change of company pricing policy so hard to implement?, International Journal of Hospitality Management 69: 30-40.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Kesteren J. van, Adriaanse J.A.A. & Rest J.I. van der (2017), The Story Behind Bankruptcy: When Business Gets Personal, QUT Law Review 17(1): 57-73.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Boom W.H. van, Pluut H. & Rest J.I. van der (2017), Feiten van algemene bekendheid en ervaringsregels – een empirisch vervolg, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 26(6): 176-183.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Verdoes T.L.M., Rest J.I. van der & Adriaanse J.A.A. (2017), A Synopsis of the Present and Future of Turnaround Management and Bankruptcy. In: Adriaanse J.A.A., Rest J.I. van der (red.) Turnaround Management and Bankruptcy. New York: Routledge / Taylor Francis. 780-812.boekdeel
 • Parsa H.G. & Rest J.I. van der (2017), Business Failure in the U.S. Restaurant Industry. In: Adriaanse J.A.A., Rest J.I. van der (eds.) (red.) Turnaround Management and Bankruptcy. New York: Routledge / Taylor Francis. 725-753.boekdeel
 • Sierag D., Van der Rest J.I., Koole G., Van der Mei R. & Zwart G. (2017), Exploratory data analysis in revenue management forecasting: A case study of a small and independent hotel in The Netherlands, International Journal of Revenue Management 10(1): 28-51.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Koupriouchina L.A., Rest J.I., van der, Sierag D.D. & Schwartz Z. (2017), Forecasting in Hotel Revenue Management: a critical review of scale-dependent and scale-independent accuracy measures. In: Uysal M., Schwartz Z. Sirakaya-Turk E. (red.) Management Science in Hospitality and Tourism. Oakville: Apple Academic Press / CRC Press / Taylor & Francis Group. 269-304.boekdeel
 • Loosschilder G., Rest J.I. van der, Schwartz Z., Cordella P & Sierag D.D. (2017), From OTA Interface Design to Hotels’ Revenues: The impact of sorting and filtering functionalities on consumer choices, Journal of Revenue and Pricing Management 16(2): 128-138.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Adriaanse J.A.A. & Rest J.I. Van der (red.) (2017), Turnaround Management and Bankruptcy Routledge Advances in Management and Business Studies. New York: Routledge / Taylor Francis.boekredactie
 • Adriaanse J.A.A., Griffioen A. & Rest J.I. van der (2017), Turnaround Workout Game: Let's Rescue the Uganda Hotel-Casino Group, or not...?. In: Adriaanse J.A.A., Rest J.I. van der (red.) Turnaround Management and Bankruptcy. New York: Routledge / Taylor Francis. 755-779.boekdeel
 • Loosschilder G., Rest J.I van der, Schwartz Z. & Cordella P. (2016), Modeling Online Booking Behavior Using Conjoint Analysis.congresbijdrage
 • Adriaanse J.A.A., Offeren D.H. van & Rest J.I. van der (red.) (2016), Turnaround Management Recht en Praktijk - Insolventierecht nr. InsR7. Deventer: Wolters Kluwer.boekredactie
 • Boom W.H. van, Rest J.I van der, Bos C. van den & Dechesne M. (2016), Buyers Beware: Online Pricing in Operation! How the Framing of Mandated Behavioral Pricing Disclosure Influences Intention to Purchase (paper presented at First conference on Empirical Legal Studies in Europe (CELSE), Amsterdam June 2016).'refereed' congresbijdrage
 • Rest J.I. van der, Cordella P., Loosschilder G. & Schwartz Z. (2016), Connecting Search Marketing to Hotel Revenue Management: Conjoint Analysis as a Methodology to Evaluate the Optimal Online Travel Agency Commission Fee, 8(2): 1-15.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Rest J.I. van der & Parsa H.G. (2016), Editorial: Special Issue on Revenue Management in the Hotel Industry, International Journal of Revenue Management 9(2/3): 89-91.artikel in een tijdschrift
 • Adriaanse J.A.A., Rest, J.I. van der & Al-Mansour S.K.S. (2016), Het proces van Turnaround. In: Adriaanse J.A.A., Offeren D.H. van, Rest J.I. van der (red.) Het proces van Turnaround. Recht en Praktijk - Insolventierecht nr. InsR7 Deventer: Kluwer. 33-74.boekdeel
 • Enz C.A., Canina L. & Rest J.I van der (2016), Hotel Strategic Pricing in Europe: a ten-year exploration of competition, International Journal of Revenue Management 9(2/3): 92-107.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Adriaanse J.A.A., Rest J.I. van der & Al-Mansour S.K.S. (2016), Turnaround Management. In: Adriaanse J.A.A., Offeren D.H. van, Rest J.I. van der (red.) Turnaround Management. Recht en Praktijk - Insolventierecht nr. InsR7 Deventer: Kluwer. 3-18.boekdeel
 • Sierag D., Koole G., Mei R. van der, Rest J.I. van der & Zwart G. (2015), Customer Choice Models with Cancellations and Overbooking, European Journal of Operational Research 246(1): 170-185.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Adriaanse J.A.A., Rest J.I. van der & Verdoes T.L.M. (2015), Deal or No Deal? Het dwangakkoord buiten faillissement en het perspectief van de schuldeiser: een civilologische verkenning. In: Breedveld-de Voogd C.G., Castermans A.G., Knigge M.W., Linden T. van der, Nieuwenhuis J.H. (red.) De meerpartijenovereenkomst. BW Krant Jaarboek nr. 29 Deventer: Wolters Kluwer. 1-20.boekdeel
 • Adriaanse J.A.A., Beukering-Rosmuller E.J.M. van, Rest & J.I. van der (2015), Een aanzet voor een methodiek tot het voorkomen van (internationale) insolventies: verslag van verkennend praktijkonderzoek gericht op beter conflictmanagement bij bedrijven in zwaar weer, Nederlands-Vlaams tijdschrift voor Mediation en conflictmanagement 2015(1): 45-58.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Arenoe B., Rest J.I. van der & Kattuman P.K. (2015), Game Theoretic Pricing Models in Hotel Revenue Management: an equilibrium choice-based conjoint analysis approach, Tourism Management 51(December): 96-102.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Smith S.J., Parsa H.G., Bujisic M. & Rest J.I. van der (2015), Hotel Cancellation Policies and Consumer Patronage: The Moderating Role of Social Fairness on Willingness-To-Purchase and Word-Of-Mouth, Journal of Travel & Tourism Marketing 32(7): 886-906.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Rest J.I. van der, Wang X.L., Schwartz Z., Jooste M. & Koupriouchina L. (2015), Hotel Revenue Management: from theory to practice Bespreking van: Stanislav Hristov Ivanov (2014) Hotel Revenue Management: From Theory to Practice, International Journal of Contemporary Hospitality Management 27(5).boekbespreking
 • Demydyuk G., Shawky H.A., Rest J.I. van der & Adriaanse J.A.A. (2015), Key operating indicators to lever financial performance of publicly traded restaurant companies: a market’s perspective from 2007–2011, International Journal of Revenue Management 8(2): 165-192.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Adriaanse J.A.A., Rest J.I. van der & Verdoes T.L.M. (2015), Recovery and Resolution Plans in Banking: a theoretical turnaround management perspective. In: Haentjens M., Wessels B. (red.) Research Handbook on Crisis Management in the Banking Sector. Research Handbook on Crisis Management in the Banking Sector Cheltenham: Edward Elgar. 236-260.boekdeel
 • Parsa H.G., Rest J.I. van der, Smith S.J. & Parsa R.A. (2015), Why Restaurants Fail? Part IV: The Relationship between Restaurant Failures and Demographic Factors., Cornell Hospitality Quarterly 56(1): 80-90.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Santen B.P.A., Adriaanse J.A.A. & Rest J.I. van der (2014), Avoiding International Insolvencies: exploring a business rescue perspective using game theory, cultural dimensions and a teaching experience in Zambia. In: Santen B.P.A., Offeren D.H. van (red.) Perspectives on International Insolvency Law: A Tribute to Bob Wessels. Deventer: Kluwer. 177-197.boekdeel
 • Rest J.I. van der, Arenoe B. & Parsa H.G. (2014), Advanced Selling in Hotel Revenue Management: how willingness-to-pay for booking conditions changes over the booking horizon. (Lezing): American Marketing Association (AMA) 2014 Summer Marketing Educators Conference, 1-3 August 2014, San Francisco, US.overig
 • Njoroge J., Parsa R.A., Parsa H.G. & Rest J.I. van der (2014), Analysis of Consumer Patronage and Willingness to Pay at Different Levels of Service Attributes in Restaurants: A Study from Kenya: 32nd EuroCHRIE 2014 conference, 6-9 October, Dubai, UAE.boekdeel
 • Broek A.F. van den & Rest J.I. van der (2014), City Hospitality: between the agora and the fortress, Hospitality & Society 4(1): 31-53.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Adriaanse J.A.A., Verdoes T.L.M. & Rest J.I. van der (2014), Het dwangakkoord buiten faillissement vanuit het perspectief van de schuldeiser, De Credit Manager 1(2014): 26-30.artikel in een tijdschrift
 • Melissen F., Josephi S., Rest J.I van der & Blomme R. (red.) (2014), Hospitality Experience: an introduction to hospitality management. Groningen: Noordhoff Publishers.boekredactie
 • Koupriouchina L., Rest J.I. van der & Schwartz Z. (2014), On Revenue Management and the Use of Occupancy Forecasting Error Measures, International Journal of Hospitality Management 41(August): 104-114.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Parsa H.G., Withney C., Smith S.J., Parsa R.A. & Rest J.I. van der (2014), Revenue Management and Hedonic Price Models in Restaurants: Understanding the Effects of Operational Attributes: 32nd EuroCHRIE 2014 conference, 6-9 October, Dubai, UAE.boekdeel
 • Rest J.I. van der, Wang X.L. & Heo C. (2014), The Future of Perceived Price Fairness Research in Hospitality.. In: Pantelidis I.S. (red.) The Routledge Handbook of Hospitality Management. Oxford: Routledge. 134-154.boekdeel
 • Jovanovic V., Bujisic M., Parsa H.G. & Rest J.I. van der (2014), What is More Important Food, Service or Ambiance? An Analysis of Operational Attributes from Serbian Restaurants: 32nd EuroCHRIE 2014 conference, 6-9 October, Dubai, UAE.boekdeel
 • Adriaanse J.A.A., Stigter G. & Rest J.I. van der (2013), Banken en ondernemingen in tijden van crisis - Onbedoelde gedragseffecten in de contractuele relatie? Een eerste empirische verkenning. In: Boom W.H. van, Giesen I., Verheij A.J. (red.) Capita Civilologie: handboek empirie en privaatrecht. Civilologie nr. 6 Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 669-692.boekdeel
 • Rest J.I. van der & Roper A.J. (2013), A Resource-Advantage Perspective on Pricing: shifting the focus from ends to means-end in pricing research?, Journal of Strategic Marketing 21(6): 484-498.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Adriaanse J.A.A., Rest J.I. van der & Stigter G. (2013), Bedrijven in Financiële Moeilijkheden: zoek de early warning signals in uw waardeketen!, Tijdschrift voor Financieel Management (3): 32-34.artikel in een tijdschrift
 • Koupriouchina L. & Rest J.I. van der (2013), Can we Trust Hotel Forecasting Accuracy Measures?. 31st EuroCHRIE 2013 Conference 16 10 2013-19 10 2013 [conferentie poster].overig
 • Vissers J., Rest J.I. van der & Adriaanse J.A.A. (2013), Conflictmanagement binnen bedrijven in zwaar weer: de mediërende rol van turnaround managers bij het motiveren van werknemers in een reorganisatie onder druk, Nederlands-Vlaams tijdschrift voor Mediation en conflictmanagement (3): 16-25.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Heo C., Rest J.I. van der & Wang X.L. (2013), Cultural Influences on Fairness Perception of Revenue Management Pricing in the Tourism and Hospitality Industry: 11th APacCHRIE 2013 conference, 21-24 May, Macau, CN.boekdeel
 • Adriaanse J.A.A. & Rest J.I. van der (2013), Het Ligt Nooit aan de Crisis., OKB Magazine, samen sterk voor Ondernemend Nederland (1): 22-23.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Adriaanse J.A.A. & Rest J.J. van der (2013), Insolvency Laws cannot Save Companies in Distress., Credit Manager Europe: Federation of European Credit Management Associations Magazine for European Credit Managers (2): 8-10.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Parsa H.G., Rest J.I. van der, Smith S. & Parsa R.A. (2013), Relationship between Restaurant Failures and Demographic Factors: results from a secondary data analysis. (Lezing): 31st EuroCHRIE 2013 conference, 16-19 October, Freiburg, DE.overig
 • Rest J.I. van der & Adriaanse J.A.A. (2012), A Hotel With a Heart. In: W.G. Nickels, J.M. McHugh and S.M. McHugh (red.) Understanding Business. New York: McGraw-Hill Education. 64.boekdeel
 • Rest J.I. van der & Adriaanse J.A.A. (2012), Alternative Financing. In: W.G. Nickels, J.M. McHugh and S.M. McHugh (red.) Understanding Business. New York: McGraw-Hill Education. 507-507.boekdeel
 • Adriaanse J.A.A. & Rest J.I. van der (2012), Balancing Financial Controls and Free Trade in the EU. In: W.G. Nickels, J.M. McHugh and S.M. McHugh (red.) Understanding Business. New York: McGraw-Hill Education. 545.boekdeel
 • Adriaanse J.A.A. & Rest J.I. van der (2012), Boombaying e-Business in India. In: W.G. Nickels, J.M. McHugh and S.M. McHugh (red.) Understanding Business. New York: McGraw-Hill Education. 545-545.boekdeel
 • Rest J.I. van der & Adriaanse J.A.A. (2012), Cars That Don't Cost the Earth. In: W.G. Nickels, J.M. McHugh and S.M. McHugh (red.) Understanding Business. New York: McGraw-Hill Education. 32-32.boekdeel
 • Rest J.I. van der (2012), Changing Compensation at Prudential Financial. In: Noe R.A., Hollenbeck J.R., Gerhart B., Wright P.M. (Eds.). New York: McGraw-Hill Education. 515.boekdeel
 • Rest J.I. van der & Adriaanse J.A.A. (2012), Corruption and the Economy. In: W.G. Nickels, J.M. McHugh and S.M. McHugh (red.) Understanding Business. New York: McGraw-Hill Education. 34-34.boekdeel
 • Rest J.I. van der & Adriaanse J.A.A. (2012), Crossing the Picket Line. In: W.G. Nickels, J.M. McHugh and S.M. McHugh (red.) Understanding Business. New York: McGraw-Hill Education. 336-336.boekdeel
 • Adriaanse J.A.A. & Rest J.I. van der (2012), Crowd Funding-Surfing Around the World. In: W.G. Nickels, J.M. McHugh and S.M. McHugh (red.) Understanding Business. New York: McGraw-Hill Education. 167-167.boekdeel
 • Rest J.I. van der & Adriaanse J.A.A. (2012), Customizing for your Customers. In: W.G. Nickels, J.M. McHugh and S.M. McHugh (red.) Understanding Business. New York: McGraw-Hill Education. 243-243.boekdeel
 • Adriaanse J.A.A. & Rest J.I. van der (2012), DB Schenker and the Weight of an Elephant. In: W.G. Nickels, J.M. McHugh and S.M. McHugh (red.) Understanding Business. New York: McGraw-Hill Education. 407.boekdeel
 • Adriaanse J.A.A. & Rest J.I. van der (2012), Double Standards in Accounting. In: W.G. Nickels, J.M. McHugh and S.M. McHugh (red.) Understanding Business. New York: McGraw-Hill Education. 486-486.boekdeel
 • Rest J.I. van der & Adriaanse J.A.A. (2012), Do You Know Who You Work For. In: W.G. Nickels, J.M. McHugh and S.M. McHugh (red.) Understanding Business. New York: McGraw-Hill Education. 221-221.boekdeel
 • Rest J.I. van der & Adriaanse J.A.A. (2012), Educating the Corporate Leaders of Tomorrow. In: W.G. Nickels, J.M. McHugh and S.M. McHugh (red.) Understanding Business. New York: McGraw-Hill Education. 191.boekdeel
 • Rest J.I. van der & Adriaanse J.A.A. (2012), Financial Martial Law. In: W.G. Nickels, J.M. McHugh and S.M. McHugh (red.) Understanding Business. New York: McGraw-Hill Education. 501.boekdeel
 • Adriaanse J.A.A. & Rest J.I. van der (2012), French Rogue Trader needs 180.000 Years to Repay Former Employer New York: McGraw-Hill Education.boek
 • Adriaanse J.A.A. & Rest J.I. van der (2012), Getting a Foot Massage in One of Bangkok's Movie Theaters. In: W.G. Nickels, J.M. McHugh and S.M. McHugh (red.) Understanding Business. New York: McGraw-Hill Education. 354-354.boekdeel
 • Adriaanse J.A.A. & Rest J.I. van der (2012), Getting to Know Ahmad J. Yahya, CEO of Malaysian Airlines. In: W.G. Nickels, J.M. McHugh and S.M. McHugh (red.) Understanding Business. New York: McGraw-Hill Education. 463-463.boekdeel
 • Rest J.I. van der & Adriaanse J.A.A. (2012), Getting to Know Ben Woldring, Founder of Bencom Group. In: W.G. Nickels, J.M. McHugh and S.M. McHugh (red.) Understanding Business. New York: McGraw-Hill Education. 115.boekdeel
 • Rest J.I. van der & Adriaanse J.A.A. (2012), Getting to Know Keith R. Murdoch, Founder, Chairman and CEO of News Corporation. In: W.G. Nickels, J.M. McHugh and S.M. McHugh (red.) Understanding Business. New York: McGraw-Hill Education. 323.boekdeel
 • Adriaanse J.A.A. & Rest J.I. van der (2012), Getting to Know Little Wall Street in Africa, Khartoum, Sudan. In: W.G. Nickels, J.M. McHugh and S.M. McHugh (red.) Understanding Business. New York: McGraw-Hill Education. 521-521.boekdeel
 • Adriaanse J.A.A. & Rest J.I. van der (2012), Getting to know Peter Espersen of Lego Group. In: W.G. Nickels, J.M. McHugh and S.M. McHugh (red.) Understanding Business. New York: McGraw-Hill Education. 4-4.boekdeel
 • Rest J.I. van der & Adriaanse J.A.A. (2012), Getting to Know Sergio Marchionne, CFO of Fiat Group. In: W.G. Nickels, J.M. McHugh and S.M. McHugh (red.) Understanding Business. New York: McGraw-Hill Education. 493.boekdeel
 • Rest J.I. van der & Adriaanse J.A.A. (2012), Getting to Know Steve Jobs of Apple Inc.. In: W.G. Nickels, J.M. McHugh and S.M. McHugh (red.) Understanding Business. New York: McGraw-Hill Education. 179.boekdeel
 • Adriaanse J.A.A. & Rest J.I. van der (2012), Getting to Know The Association of Kenya Insurers. In: W.G. Nickels, J.M. McHugh and S.M. McHugh (red.) Understanding Business. New York: McGraw-Hill Education. 405-405.boekdeel
 • Rest J.I. van der & Adriaanse J.A.A. (2012), Gourmet Fast Food. In: W.G. Nickels, J.M. McHugh and S.M. McHugh (red.) Understanding Business. New York: McGraw-Hill Education. 392.boekdeel
 • Adriaanse J.A.A. & Rest J.I. van der (2012), How to Lose a Job in fewer than 140 Characters. In: W.G. Nickels, J.M. McHugh and S.M. McHugh (red.) Understanding Business. New York: McGraw-Hill Education. 93-93.boekdeel
 • Rest J.I. van der & Adriaanse J.A.A. (2012), Medical Tourism. In: W.G. Nickels, J.M. McHugh and S.M. McHugh (red.) Understanding Business. New York: McGraw-Hill Education. 83.boekdeel
 • Rest J.I. van der & Adriaanse J.A.A. (2012), Minority Women are Better Entrepreneurs. In: W.G. Nickels, J.M. McHugh and S.M. McHugh (red.) Understanding Business. New York: McGraw-Hill Education. 9.boekdeel
 • Rest J.I. van der & Adriaanse J.A.A. (2012), Need a Loan? Ask a Nonbank. In: W.G. Nickels, J.M. McHugh and S.M. McHugh (red.) Understanding Business. New York: McGraw-Hill Education. 567.boekdeel
 • Rest J.I. van der & Adriaanse J.A.A. (2012), Play Ball but Play Green. In: W.G. Nickels, J.M. McHugh and S.M. McHugh (red.) Understanding Business. New York: McGraw-Hill Education. 133.boekdeel
 • Adriaanse J.A.A. & Rest J.I. van der (2012), Pop Goes Shanghai Tang. In: W.G. Nickels, J.M. McHugh and S.M. McHugh (red.) Understanding Business. New York: McGraw-Hill Education. 416-416.boekdeel
 • Rest J.I. van der & Adriaanse J.A.A. (2012), Putting Profit Before Safety. In: W.G. Nickels, J.M. McHugh and S.M. McHugh (red.) Understanding Business. New York: McGraw-Hill Education. 205.boekdeel
 • Rest J.I. van der & Adriaanse J.A.A. (2012), Questions to Ask Your Partner.... In: W.G. Nickels, J.M. McHugh and S.M. McHugh (red.) Understanding Business. New York: McGraw-Hill Education. 121.boekdeel
 • Rest J.I. van der & Adriaanse J.A.A. (2012), Rebuilding Lives With a Small Loan. In: W.G. Nickels, J.M. McHugh and S.M. McHugh (red.) Understanding Business. New York: McGraw-Hill Education. 36.boekdeel
 • Adriaanse J.A.A. & Rest J.I. van der (2012), Redressing Asia. In: W.G. Nickels, J.M. McHugh and S.M. McHugh (red.) Understanding Business. New York: McGraw-Hill Education. 356-356.boekdeel
 • Rest J.I. van der & Adriaanse J.A.A. (2012), Rewarding Failure. In: W.G. Nickels, J.M. McHugh and S.M. McHugh (red.) Understanding Business. New York: McGraw-Hill Education. 339.boekdeel
 • Adriaanse J.A.A. & Rest J.I. van der (2012), Samsung and the Importance of Cultural Competency. In: W.G. Nickels, J.M. McHugh and S.M. McHugh (red.) Understanding Business. New York: McGraw-Hill Education. 279-279.boekdeel
 • Rest J.I. van der & Adriaanse J.A.A. (2012), Social Media and Product Promotion in Japan. In: W.G. Nickels, J.M. McHugh and S.M. McHugh (red.) Understanding Business. New York: McGraw-Hill Education. 443.boekdeel
 • Rest J.I. van der & Adriaanse J.A.A. (2012), Social Media Takes Credit for Growth of Bank Cards in Malaysia. In: W.G. Nickels, J.M. McHugh and S.M. McHugh (red.) Understanding Business. New York: McGraw-Hill Education. 564.boekdeel
 • Rest J.I. van der & Adriaanse J.A.A. (2012), Sustainability and Quality. In: W.G. Nickels, J.M. McHugh and S.M. McHugh (red.) Understanding Business. New York: McGraw-Hill Education. 381.boekdeel
 • Rest J.I. van der & Adriaanse J.A.A. (2012), Sustainability in an Ever-expanding World. In: W.G. Nickels, J.M. McHugh and S.M. McHugh (red.) Understanding Business. New York: McGraw-Hill Education. 235.boekdeel
 • Rest J.I. van der & Adriaanse J.A.A. (2012), The Power of Youth. In: W.G. Nickels, J.M. McHugh and S.M. McHugh (red.) Understanding Business. New York: McGraw-Hill Education. 149.boekdeel
 • Adriaanse J.A.A. & Rest J.I. van der (2012), The Secret to Having Happy and Motivated Employees.... In: W.G. Nickels, J.M. McHugh and S.M. McHugh (red.) Understanding Business. New York: McGraw-Hill Education. 278-278.boekdeel
 • Adriaanse J.A.A. & Rest J.I. van der (2012), Together, Reducing Fraud Worldwide. In: W.G. Nickels, J.M. McHugh and S.M. McHugh (red.) Understanding Business. New York: McGraw-Hill Education. 468.boekdeel
 • Rest J.I. van der & Adriaanse J.A.A. (2012), Virtual Companies. In: W.G. Nickels, J.M. McHugh and S.M. McHugh (red.) Understanding Business. New York: McGraw-Hill Education. 129.boekdeel
 • Adriaanse J.A.A. & Rest J.I. van der (2012), What's Coming and Going at the Bookstores near the University of Johannesburg?. In: W.G. Nickels, J.M. McHugh and S.M. McHugh (red.) Understanding Business. New York: McGraw-Hill Education. 478-478.boekdeel
 • Rest J.I. van der & Adriaanse J.A.A. (2012), What's in a Name?. In: W.G. Nickels, J.M. McHugh and S.M. McHugh (red.) Understanding Business. New York: McGraw-Hill Education. 388.boekdeel
 • Leen A.R. & Rest J.I. van der (2003), De Marketeer versus de mededingingswet, Tijdschrift voor Marketing 2003(juli-augustus): 37.artikel in een tijdschrift
 • Nyenrode Business Universiteit Extern lid Examencommissie
 • Hotel Management School Maastricht Member of the Board, International Hospitality Advisory Board (IHAB)
 • International Journal of Revenue Management Associate Editor